Informace vedení školy

Gymnázium Jakuba Škody slaví v letošním roce
150 let od svého založení

Termín hlavních oslav:  16. - 18. října 2020


Aktuálně k probíhající rekonstrukci historické budovy: 

- Střední a pravá část historické budovy je hotová! Po výměně krovů a bednění je položena střešní krytina a je dokončena ve finální podobě malba fasády. Na jaře začne realizace poslední etapy rekonstrukce - levé křídlo budovy.
Shrnutí prací, které budou realizovány v průběhu rekonstrukce historické budovy naší školy.

Po kompletní výměně oken v historické budově za nová dřevěná kastlová okna s vnějším dvojsklem bude rekonstruována celá fasáda budovy, budou vyměněny všechny klempířské prvky, proběhne rekonstrukce krovů a následovat bude položení nové střešní krytiny. Současně s touto rekonstrukcí proběhne kompletní rekonstrukce kanalizačních svodů. Uvnitř budovy bylo instalováno nutné zatemnění a zastínění dle potřeb jednotlivých učeben.
Rekonstrukce probíhá ve třech etapách, z nichž první dvě budou dokončeny v listopadu tohoto roku a třetí etapa proběhne v příštím roce na jaře a ukončena bude v květnu 2020. Celá rekonstrukce historické budovy je financována z rozpočtu OK.

 

Shrnutí prací, které byly realizovány v průběhu rekonstrukce přístavby naší školy v Havlíčkově ulici.

V budově přístavby v Havlíčkově ulici, jejíž rekonstrukce je spolufinancována ze SFŽP a rozpočtu OK, bylo realizováno kompletní zateplení budovy. Stará okna byla vyměna za nová hliníková s trojsklem. Realizováno bylo zateplení fasády a střechy této přístavby. V celé budově byla instalována rekuperace vzduchu a klimatizace.

Jsme přesvědčeni, že všechny úpravy vedly ke zpříjemnění hygienických podmínek výuky ve škole a přispěly k dalšímu zkvalitnění prostředí GJŠ pro výuku. Je však nutné přiznat, že vedení rekuperace vzduchu je opravdu nevzhledné a do značné míry hyzdí prostředí chodeb a učeben. Doufejme, že funkčnost tohoto zařízení vynahradí jeho nevzhlednost aspoň částečně.

Fotoreportáž z prováděných rekonstrukcí .