PŘEDMĚTOVÉ KOMISE

Výuka jednotlivých předmětů na škole je koordinována prostřednictvím předmětových komisí. Předsedové předmětových komisí odpovídají za kvalitu výuky, dodržování tematických plánů daného předmětu a pravidelnou komunikaci s vedením školy.

 PŘEDMĚTOVÁ KOMISE
 Jazyk český
 předseda:  Mgr. KRÁTKÁ Ivana  
 členové:  Mgr. HLOBILOVÁ Darja
 Mgr. KOUBA Petr
 Mgr. MATĚJOVÁ Radka
 Mgr. KARHÁNEK Václav
 Mgr. NOVÁKOVÁ Jitka
 Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmar
 Mgr. TICHÁČKOVÁ Lenka
 Mgr. ZAPLETAL Zdeněk
 
 Jazyk anglický  -  webové stránky anglického jazyka
 předseda:  Mgr. RIEDLOVÁ Eva  
 členové:  Mgr. ĎURIČKOVÁ Ivana
 Mgr. FUKSOVÁ Petra
 PhDr. HEJDOVÁ Ľuboslava
 Mgr. KAŠAOVÁ Yveta
 Mgr. MATĚJÍČKOVÁ Veronika
 Mgr. POSPÍŠIL Jaroslav
 Mgr. SLÁDEČKOVÁ Jitka
 Mgr. ŠTULAJTER Petr
 Mgr. ŠVIKOVÁ Barbora
 
 Jazyk německý
 předseda:  PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena  
 členové:  Mgr. HLOBILOVÁ Darja
 Mgr. KREMELOVÁ Ivana
 Mgr. KÜCHLER Marek
 PhDr. NĚMČÁK Vít
 Mgr. NOVÁKOVÁ Jitka
 
 Jazyk ruský
 předseda:  Mgr. KREMELOVÁ Ivana  
 členové:  Mgr. FUKSOVÁ Petra
 Mgr. KÜCHLER Marek
 Mgr. NETOPILOVÁ Hlena
 
 Jazyk francouzský
 předseda:  Mgr. KREJČÍ Kateřina  
 členové:  Mgr. VOJTĚCHOVSKÁ Eva
 
 Jazyk latinský
 předseda:  Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmara  
 Základy společenských věd
 předseda:  Mgr. TICHÁČKOVÁ Lenka  
 členové:  PhDr. BABUŠČÁKOVÁ Zuzana
 Mgr. KONEČNÁ Renata
 Mgr. KARHÁNEK Václav
 
 Dějepis  -  webové stránky dějepisu
 předseda:  Mgr. KOUBA Petr  
 členové:  Mgr. KOPEČKOVÁ Jana
 Mgr. KRÁTKÁ Ivana
 Mgr. KÜCHLER Marek
 Mgr. SLOVÁKOVÁ Dagmara
 Mgr. ZAPLETAL Zdeněk
 
 Matematika
 předseda:  Mgr. ČTVRTNÍČKOVÁ Jitka  
 členové:  Mgr. BARTONÍKOVÁ Jana
 Mgr. BORŮVKA Bohdan
 Mgr. HORÁKOVÁ Pavla
 Mgr. HUTEČKA Petr
 Mgr. LUPAČOVÁ Marta
 Mgr. NETOPIL Zdeněk
 Mgr. NEZHYBOVÁ Eva
 Mgr. SKLENÁŘOVÁ Jana
 Mgr. VEČEŘOVÁ Simona
 Mgr. VYCHODIL Pavel
 Mgr. ZATLOUKALOVÁ Helena
 
 Fyzika  -  webové stránky fyziky
 předseda:  RNDR. KAŠTILOVÁ Dagmar  
 členové:  Mgr. FIURÁŠEK Jaromír
 Mgr. HUTEČKA Petr
 Mgr. KUBÁNEK Miloslav
 Mgr. LUPAČOVÁ Marta
 
 Informatika a výpočetní technika
 předseda:  Mgr. KUBÁNEK Miloslav  
 členové:  Mgr. ČTVRTNÍČKOVÁ Jitka
 Mgr. RAŠKA Jan
 Mgr. SKLENÁŘOVÁ Jana
 Mgr. VYCHODIL Pavel
 Mgr. BORŮVKA Bohdan
 
 Biologie  -  webové stránky biologie a zeměpisu
 předseda:  Mgr. BARTONÍKOVÁ Jana  
 členové:  Mgr. BARTONÍKOVÁ Zuzana
 Mgr. BÜRGLOVÁ Petra
 Mgr. JANČÍKOVÁ Zdeňka
 Mgr. MACHAČOVÁ Lada
 Mgr. NEZHYBOVÁ Eva
 RNDr. RUDA Aleš, Ph.D.
 Mgr. ZATLOUKALOVÁ Helena
 
 Chemie  -  webové stránky chemie
 předseda:  Mgr. MACHAČOVÁ Lada  
 členové:  Mgr. JANČÍKOVÁ Zdeňka
 Mgr. VEČEŘOVÁ Simona
 Mgr. ZÁRUBOVÁ Hana
 
 Zeměpis  -  webové stránky biologie a zeměpisu
 předseda:  Mgr. HORÁKOVÁ Pavla  
 členové:  Mgr. KAPAŇOVÁ Andrea
 RNDr. RUDA Aleš, Ph.D.
 Mgr. SLÁDEČKOVÁ Jitka
 
 Tělesná výchova
 předseda:  Mgr. BÜRGLOVÁ Petra  
 členové:  Mgr. ČERVENÁ Zuzana
 Mgr. KAPAŇOVÁ Andrea
 PhDr. NĚMČÁK Vít
 Mgr. ŽÁK Jaroslav
 
 Výtvarná výchova
 předseda:  Mgr. NETOPILOVÁ Helena  
 členové:  Mgr. STEJSKAL Pavel
 Mgr. MATĚJOVÁ Radka
 Mgr. ŠVIKOVÁ Barbora
 
 Hudební výchova
 předseda:  Mgr. GREŠOVÁ Jana  
 členové:  POSPÍŠILOVÁ Hana
 vedení sboru: SKÁCELOVÁ Kateřina
 

www  předmětů

KONTAKT

PROJEKTY

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ