NOVINKY: aktuálně

Mezinárodní projekt Terezín-Praha 2011

Studenti němčiny se letos již potřetí zapojili do německo – českého projektu, který se věnuje problematice holocaustu a je převážně financován z Drážďan.
Projekt se uskutečnil ve dnech 16.6. – 19.6. 2011 v Terezíně pod názvem „Geschichtswerkstatt Theresienstadt/Prag.
Celkem na projektu pracovalo 16 účastníků, 6 z České republiky, z GJŠ pak L. Petrášová (2 b), E. Pořízková (VII b) a V. Nesvadbová (3 a). Program byl realizován v němčině, na programu byly prohlídky Velké i Malé pevnosti v Terezíně, workshopy v mezinárodně sestavených týmech, prezentace. Pro všechny byla mimořádným zážitkem páteční návštěva Prahy. Celý den byl věnován nejen návštěvě památek spjatých s osudy Židů, ale i osobitým vzpomínkám pamětníka, který hrůzy holocaustu přežil.
Toto setkání patří vždy k nejpůsobivějším zážitkům v rámci celého projektu. V neděli se účastníci loučili jen těžko, protože během těch pár dnů byla navázána nová přátelství a přes spíše chmurnou tematiku semináře vládla mezi mladými lidmi z obou zemí přátelská atmosféra.

Fotografie:
[1] [2] [3] [4] [5]

Vydáno: 27. června 2011 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová

Sportovní den Senátu GJŠ

Ve čtvrtek 19.5. proběhla na stadionu Viktorka akce studentského senátu Sportovní den, kterého se zúčastnili třídy nižšího gymnázia. Studenti soutěžili v 5-ti sportech - fotbalu, florbalu, softbalu, ringu a patangu. Celkově se nejlépe umístila třída III.b a za ni se v těsném závěsu umístila IV.a a III.b.

Jakub Cimbálník - předseda studentského senátu

[Fotogalerie]

Vydáno: 31. května 2011 Autor:  webmaster

Maturity na GJŠ

Ve dnech 16. - 19. května proběhl na Gymnáziu Jakuba Škody první týden ústní části státních maturitních zkoušek. Maturovali studenti dvou tříd čtyřletého cyklu, po kterých budou následovat v příštím týdnu dvě třídy oktáv z cyklu osmiletého. Zkoušky proběhly naprosto hladce a bez komplikací, přestože bylo plno nového jak pro studenty, tak i pro jejich zkoušející díky nově zavedené státní maturitě.
K úspěšnému složení první části státní maturitní zkoušky studentům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů nejen v dalších částech maturity, ale i u zkoušek přijímacích.

Doplněno:
Ústní maturitní zkoušky pokračují úspěšně i druhým týdnem, ve kterém jsou naši studenti úspěšní stejně jako v týdnu prvním. Fotogalerie je doplněna o další pár fotografií, kompletní fotodokumentaci maturit mohou studenti najít na školní síti.

[Fotogalerie]


Vydáno: 19. dubna 2011 Autor:  webmaster

Pálava 2011

Prší, prší, jen se leje…
S nadějí, že tomu tak na jižní Moravě nebude, odjížděli v úterý 3. května prváci a kvintáni na biologicko – geografickou exkurzi na Pálavu. Naštěstí na „startu“ v Klentnici nepršelo, a tak jsme mohli pozorovat nejen flóru, ale i faunu a mezi mraky občas i bílé vápencové skály Pálavských vrchů.
Stoupání bylo bez deště, ale pod nejvyšším bodem – zříceninou hradu Děvičky na nás začaly padat takové proudy vody, že jsme poznávání přírody museli zkrátit. I přesto se nám podařilo vidět některé skvosty chráněné krajinné oblasti – ještě kvetoucí hlaváček jarní, písečnici velkokvětou, áron plamatý, majku obecnou a spoustu dalších botanických a zoologických krasavců.
Přes nepřízeň počasí se akce vyvedla a škodu mají ti, kteří se nezúčastnili.

[Foto]

Vydáno: 12. květen 2011 Autor:  Mgr. Jana Bartoníková

Mezinárodní zkouška z němčiny

Ve dnech 28.4. – 30.4. 2011 skládali studenti němčiny celosvětově uznávanou zkoušku Zertifikat Deutsch, kterou organizuje Goethe-Institut. Ve čtvrtek absolvovali všichni písemnou část, sestávající z Hörver- stehen, Leseverstehen, Sprachbausteine a Schriftlicher Ausdruck. V pátek a v sobotu proběhla ústní část zkoušky. Studenti úspěšně splnili všechna kritéria, prokázali výborné znalosti a právem získali mezinárodní osvědčení . Držiteli Zertifikat Deutsch jsou: A. Brhlíková (4 b), M. Kovaříková (4 b), V. Kumová (4 a), K. Měsíčková (4 b), A. Nedbalová (4 a), P. Obrtel (4 b), M. Pavlíková (4 a), K. Staňková (4 a) a G. Švábová (4 a).
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci GJŠ.

Fotografie: [1]

Vydáno: 8. květen 2011 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová

Pěvecký sbor získal zlato

V úterý 19. dubna se Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody zúčastnil krajského kola Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů v Ostravě. V konkurenci dalších šesti gymnaziálních sborů obsadil zlaté pásmo a porota jej označila za absolutně nejlepší v kategorii. Byli jsme tak nominováni k účasti na celorepublikovém kole, jímž je podzimní festival Opava cantat.
Náš nově vzniklý Starší sbor, složený ze sboristů z vyššího gymnázia, soutěžil v obtížnější kategorii s povinnou skladbou, a coby nové komorní těleso se mezi skvělými sbory jako je Puelle et Pueri z Nového Jičína zařadil do broznového pásma.
Úspěch našeho sboru a tato další soutěžní zkušenost nás nyní motivuje k pilné přípravě Výročního koncertu, který se bude konat v úterý 17. května v 17:30 v sále klubu Teplo na Horním náměstí v Přerově. Tímto bychom rádi pozvali nejen rodiče a přátele našich sboristů, ale také všechny příznivce hudby a sborového zpěvu.

[Fotografie]

Vydáno: 28. duben 2011 Autor:  Kateřina Skácelová

Ekonomicko manažerská olympiáda

V pátek 15.4.2011 proběhlo na naší škole předkolo Ekonomicko-manažerské olympiády. Z naší školy si test už třetího ročníku této olympiády vyzkoušelo 43 studentů ze třetích ročníků a septim. Studenti museli v časovém limitu 50minut odpovědět na 100 otázek v 5 oblastech: manažerská a ekonomická oblast, všeobecný přehled, angličtina nebo němčina, logika a matematika a oblast společenskovědní.
Na základě výsledků předkola budou nejúspěšnější řešitelé pozvání 18.6.2011 do Zlína, kde se na půdě Univerzity Tomáše Bati zúčastní finále této olympiády. Na základě výsledků finálového kola pak budou mít nejlepší studenti možnost přijetí bez přijímacích zkoušek ke studiu jakéhokoli bakalářského oboru Fakulty managementu a ekonomiky pro akademický rok 2012/2013.

Simona Večeřová

[Fotogalerie]

Vydáno: duben 2011 Autor:  Mgr. Simona Večeřová

DUEL 2011

Ve dnech 22. - 25. 3. 2011 proběhl v Přerově na hotelu FIT již 19. ročník mezinárodní matematické soutěže DUEL. Hlavním organizátorem soutěže bylo v tomto ročníku GJŠ jako partner UP Olomouc v projektu MATES. Čtyřdenní akce se zúčastnili žáci pěti gymnázií. Chorzow (Polsko), Bílovec (ČR), Graz (Rakousko), GJŠ Přerov a Lyceo Labriola Řím (Itálie).
GJŠ organizovalo tuto soutěž již podruhé v její historii. Z každé školy se soutěže účastnilo družstvo 12 žáků, kteří matematické příklady řešili ve třech kategoriích jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev.
Vlastní soutěž probíhala ve středu. Nejlépe si s řešením matematických příkladů poradili týmy žáci z Chorzowa a z Grazu. Z našich zástupců byl nejúspěšnější Lukáš Chmela, který kategorii „B“ (celkem 19 žáků v kategorii) vyhrál s plným počtem bodů!! V kategorii „A“ byla z GJŠ nejúspěšnější Eva Gocníková na 6. místě (celkem 18 žáků v kategorii) a v kategorii „C“ byl nejúspěšnější z GJŠ Tomáš Kremel na 3.-6. místě a Jan Gocník na 7. místě (celkem 18 žáků v kategorii).
V průběhu čtyřdenního pobytu si soutěžící prohlídli prostory GJŠ a při celodenním výletu navštívili Slavkov a Brno.
Kompletní výsledková listina je k dispozici zde, program celé akce zde.

[Fotogalerie]

Vydáno: 6. dubna 2011 Autor:  Mgr. Jan Raška, ředitel školy

Úspěchy studentů francouzštiny

11. března proběhlo v aule naší školy slavnostní předání diplomů mezinárodně uznávaných zkoušek DELF v kategorii A2, které se na Gymnáziu Jakuba Škody konaly v prosinci roku 2010. Z rukou ředitelky Francouzského centra v Olomouci Clary Woelfinger si diplomy osobně převzaly naše studentky Andrea Dorazilová, Kateřina Hanáková, Olga Kudýnová, Magda Pumprlová, Zdeňka Sobotková,Yveta Stiskálková a Lucie Zapletalová, z Gymnázia Jana Blahoslava pak Lenka Kožuchová a Kristýna Grebeňová.

24. března se konalo v Olomouci krajské kolo Olympiády ve francouzském jazyce.
Naši studenti se umístili takto:
Martina Navrátilová - 2. místo v kategorii A1
Martina Pilařová - 4. místo v kategorii B1
Lukáš Chmela - 6. místo v kategorii B2

Všem jmenovaným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

[Fotogalerie]

Vydáno: 1. duben 2011 Autor:  Mgr. Kateřina Krejčí

Premiéra dokumentu o malbě podjezdu

V pátek 25.3.2011 ve 14:00 v učebně 1A proběhne premiéra dokumentu „Předmostí: Podjezdem do pravěku“. Tvůrci z řad našich studentů srdečně zvou všechny zájemce ze školy i veřejnosti.
Film zabývající se malbou podjezdu v Předmostí studenty Gymnázia Jakuba Škody Vám nabídne unikátní záběry z tohoto projektu i výsledných maleb, exkluzivní rozhovory s účastníky i kolemjdoucími, a v neposlední řadě autorskou hudbu Tomáše Olivy.
Trailer najdete na adrese http://www.youtube.com/watch?v=XjGuWAWviFk

Doplněno po premiéře:
Akce proběhla za hojné účasti studentů i veřejnosti. Po promítání dokumentu proběhla také beseda s autory filmu, kteří spolu s vedoucí projektu p. Netopilovou přiblížili atmosféru natáčení i průběh celého zpracování.
Celý dokument je možné shlédnout online na adrese http://www.youtube.com/watch?v=OSvyoYAx3lk
[Fotogalerie]


Vydáno:21. březen 2011 Autor:  webmaster

Koncert pro učitele

Na první březnový den tohoto roku pozval Pěvecký sbor GJŠ všechny vyučující školy do auly na slavnostní Koncert pro učitele. Vystoupení sboru bylo rozděleno na 3 části. První část koncertu otevřela skladba Kosi na anténě v podání mladší části sboru, který po několika dalších písních vystřídal starší polovina se stejně různorodým repertoárem. Na poslední třetinu koncertu se obě poloviny spojily v jediný mohutný sbor, který uzavřel celý koncert dalšími velmi zajímavými skladbami, ze kterých zaujala na soutěžích několikrát oceněná africká píseň k přivolání deště „Akatumbale“, či skladba z filmů o Harry Potterovi „Double trouble“. Řady několika málo mužských sboristů pak neohroženě (i trochu nedobrovolně ;-) ) hájil sólovým výstupem student sekundy Honza Pospíšilík v písni Plzeňská věž.
Celý koncert pak ukončil ředitel školy Mgr. Jan Raška poděkováním sbormistryni Mgr. Kateřině Skácelové za vedení sboru a reprezentaci naší školy v celostátních soutěžích pěveckých sborů.
Mohutným potleskem mezi skladbami i nepřestávajícím potleskem při odchodu celého sboru poděkovali učitelé gymnázia všem účinkujícím za krásný zážitek i profesionálně odvedený umělecký výkon.

[Fotogalerie]

Vydáno: 3. března 2011 Autor:  webmaster

Okresní kolo Chemické olympiády


Ve čtvrtek 3. 2. 2011 se uskutečnilo Okresní kolo chemické olympiády kategorie D. Nejlepších výsledků dosáhli tito studenti GJŠ.

Petr Vincena - 1. místo
Tomáš Kremel - 2. místo
Vítek Švejda - 4. místo
Tomáš Hrabal - 8. místo

Blahopřejeme!!!

[Fotogalerie]

Vydáno: únor 2011 Autor:  Mgr. Hana Zárubová

Clara Woelflinger na GJŠ


V pátek 17. 12. 2010 navštívila naše gymnázium nová ředitelka Francouzského centra v Olomouci paní Clara Woelflinger. V příjemném prostředí školní auly se setkala se zájemci o studium francouzského jazyka - se studenty francouzštiny, zejména z vyšších, ale i nižších ročníků.
Na úvod besedy pozitivně zhodnotila průběh a výsledky mezinárodních zkoušek DELF, které se letos poprvé konaly na naší škole, a pochválila všechny účastnice za vynikající výsledky a 100% úspěšnost. Hlavním tématem besedy však bylo další studium francouzského jazyka. Clara Woelflinger představila možnosti studia francouzského jazyka v České republice, zejména na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Doporučila zájemcům studium oboru Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii. Zmínila také možnosti vysokoškolského studia ve Francii. Doporučila studentům čerpání fondů Evropské unie – zejména projekt Erasmus a předala zájemcům potřebné kontakty a adresy.
Pak už byl prostor na dotazy – sympatickou paní Claru nezaskočily někdy i všetečné otázky našich studentů a studentek. Celá beseda proběhla ve francouzštině, takže si naši žáci odnesli nejen potřebné informace, ale měli také jednu z mála možností poslechnout si „naživo“ rodilého Francouze.
Na závěr paní Clara Woelflinger poděkovala za pozvání a za možnost setkání s našimi studenty. Velmi ocenila příjemnou atmosféru, hezké prostředí v naší škole, i nadstandardní chování našich žáků. A my se budeme těšit na další setkání. Au revoir, Clara et a bientôt !:-)

Vydáno: leden 2011 Autor:  Mgr. Kateřina Krejčí

Spolupráce s FT UTB Zlín se zdárně rozjíždí

I letos tak jako každým rokem se ve středu 1.12. 2010 zúčastnilo 40 vybraných studentů ze třetích ročníků a septim zájezdu do Zlína na Fakultu technologickou.
Po příjezdu do Zlína si studenti v budově děkanátu Fakulty technologické od doc. RNDr. Jiřího Dostála vyslechli přednášku o historii a současnosti fakulty a seznámili se se studijními programy této fakulty, kterými jsou Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství. Tyto programy zahrnují 12 studijních oborů pro bakalářské i magisterské studium a 4 studijní obory pro následné doktorské studium. Při přednášce se pan docent zmínil i o úspěších fakulty jako jsou mezinárodně uznávané ceny ( např. Cena Rolex Awards, Cena centrum Excellence atd. ). Studenti mohli taky porovnat úspěšnost fakulty s jinými technickými fakultami.
Po přednášce následovala prohlídka vybraných pracovišť některých studijních oborů ( např. chemie potravin a inženýrství polymerů ), při které studenti poznali jak moderně a dobře je fakulta vybavená a jaké možnosti při studiu nabízí. Návštěva fakulty byla zakončena prohlídkou moderní budovy knihovny .
Pro studenty třetích ročníků a septim byla návštěva Fakulty technologické motivační, studenti měli možnost poznat prostředí studia na vysoké škole a doplnit si informace o studijních programech a oborech nejen Fakulty technologické, ale všech fakult Univerzity Tomáše Bati.

[Fotogalerie]

Vydáno: 17.12. 2010 Autor:  Mgr. Simona Večeřová

Prezentace Fachhochschule Wiener Neustadt

Pro studenty 3. ročníků a septim byla uspořádána prezentace studijních oborů, které nabízí Fachhochschule Wiener Neustadt. Hlavním garantem byla paní Jagodinka Zlatkov, své studijní obory představili studenti FH Dominika Kleinová, která studuje Business Consulting, a náš absolvent Zbyněk Kremzer potom technické zaměření. Nabídka je velmi lákavá díky značnému propojení teorie a praxe, rovněž méně početnými studijními skupinami, individuálním přístupem vyučujících. Zajímavostí je rovněž neustálá obměna a rozšiřování oborů studia s ohledem na požadavky trhu práce. Kdo se chce dozvědět více, má jedinečnou příležitost dne 12. března 2011 navštívit Den otevřených dveří fakulty.
Zájemci jsou srdečně zváni!

[Fotogalerie]

Vydáno:listopad 2010 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová

Talent Olomouckého kraje 2010

Při tradičním vyhlašování cen Talentu Olomouckého kraje se za výsledky a podporu nadaných žáků umístila naše škola mezi čtyřmi oceněnými středními školami celého kraje. Z žáků GJŠ se nejlépe umístili a byli oceněni Eva Miklušová za 1.místo v celostátním kole astronomické olympiády (10000Kč) a Vítek Švejda za 1.místa v celostátních kolech debatní ligy (4000Kč). Škola získala dotaci 5000Kč.
Za odbornou garanci fyzikální olympiády pro MŠMT byla Olomouckým krajem oceněna naše kolegyně Mgr. Marta Lupačová.
GRATULUJEME A DĚKUJEME VŠEM ŽÁKŮM I UČITELŮM ZA DOSAŽENÉ VÝSLEDKY PŘI REPREZENTACI GJŠ.

Fotografie:
[1] [2]

Vydáno: 30.11.2010 Autor:  Mgr. Jan Raška - ředitel GJŠ

GJŠ je opět adoptivními rodiči surikat z olomoucké ZOO

Před pár lety jsme se rozhodli, že se budeme alespoň virtuálně starat o nějaké zvířátko. V celoškolní anketě zvítězila skupinka roztomilých surikat ze ZOO Svatý Kopeček u Olomouce, a tak se studenti a pedagogové naší školy stali jejich adoptivními rodiči.
Už je dobrou tradicí, že vždy na „oslavu“ Dne studentstva zástupci Senátu spolu s dalšími zájemci přivezou a předají jejich opatrovníkům finanční dar. Letos to bylo 5.100,- Kč, které byly dobrovolným příspěvkem žáků a vyučujících. Na rozdíl od loňského roku nám počasí přálo a i surikaty se předváděly ve své plné kráse. Neodpustili jsme si samozřejmě ani prohlídku zbývajících expozic zoologické zahrady a těšíme se na její další návštěvu.

[Fotogalerie]

Vydáno: 23. 11. 2010 Autor:  Senát a Mgr. Jana Bartoníková

Oslavy 140 GJŠ a Den otevřených dveří

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 proběhly na Gymnáziu Jakuba Škody oslavy 140. výročí od jeho založení. Oslavy započaly slavnostním proslovem ředitele Mgr. Jana Rašky v aule školy za přítomnosti zástupců zřizovatele, města Přerova, ředitelů dalších středních škol a jiných významných osobností. V rámci těchto oslav proběhl Den otevřených dveří, který trval po oba dny. Byla zahájena také výstava dobových fotografií z historie Gymnázia. Sobotní oslavy otevřela slavnostní mše v Kostele Sv. Vavřince. Oslavy zakončil v sobotu večer slavnostní koncert 4 hudebních seskupení absolventů či bývalých absolventů v Městském domě. Jmenovitě jazzové uskupení mladých muzikantů Jazz Base, Pěvecký sbor GJŠ, Pavel Novák ml. se skupinou Family, a nejstarší hudební těleso spjaté s GJŠ - Academic Jazz Band.
Více se můžete dozvědět i z fotografií ve fotogalerii.

[Fotogalerie]

Vydáno: 8.11. 2010 Autor:  webmaster

Přírodovědný klokan

Ve středu 20. října 2010 se uskutečnilo další kolo soutěže Přírodovědný klokan. Jde o soutěž příbuznou Matematickému klokanovi, jen úkoly jsou kromě matematiky i z biologie, fyziky a chemie. Úlohy jsou ohodnoceny podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body a celkem může každý účastník získat 120 bodů. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – Kadet a Junior a zúčastnilo se jí celkem 59 žáků tercií až sext, prvních a druhých ročníků.
Zatímco v loňském ročníku bylo na naší škole maximum 102 bodů, letos měli ti nejlepší 111 bodů. V kategorii Kadet byly nejlepšími– Petr Vincena ( lV.A), Eva Miklušová (lV.A) a Martin Gajdušek (lII.A), v kategorii Junior Ivana Pumprlová (Vl.B), Pavel Měrka (1. A) a Kateřina Vyvážilová ( sexta B). Blahopřejeme.
Všechny ostatní výsledky a zadání úloh najdete na stránkách biologie.


Vydáno: 5. 11. 2010 Autor:  Mgr. Jana Bartoníková

Projekt GJŠ a BRG Graz

Společný projekt obou gymnázií pokračoval letos v Rakousku, pod názvem „Mensch und Natur V“. 11 studentů němčiny zamířilo v pondělí do Vídně, kde jsme navštívili zámek Belvedere, poté jsme pokračovali do Grazu, kde nás očekávali naši hostitelé. Úterní program zahájil ředitel gymnázia pan A. Waldhuber, následovala prohlídka školy a odpoledne města Grazu. Večer jsme obdivovali hvězdárnu školy. Ve středu jsme navštívili Gleisdorf, obec, která se zaměřuje na využití energie z obnovitelných zdrojů, což dokumentuje i „Strasse der Energie“. Ve čtvrtek se uskutečnila exkurze do Güssingu, do Evropského technologického centra, kde se vědci rovněž věnují alternativním formám energie. V pátek ráno jsme se rozloučili s našimi hostiteli, opět jsme si udělali přestávku ve Vídni a shlédli úžasné výstavy Michelangela a P. Picassa v Albertině. Domů jsme se vrátili obohaceni nejen o nové poznatky, ale především o nová přátelství.

[Fotogalerie]

Vydáno: 20. října 2010 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová a Mgr. Eva Nezhybová

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na osmileté studium!

Vedení GJŠ organizuje i v tomto roce přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky pátých tříd ZŠ. Žáci budou připravováni k testům z jazyka českého a matematiky.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 26.listopadu 2010 výhradně elektronicky na adresu kurzy@gjs.cz .
Vlastní kurz proběhne v průběhu ledna- března 2011.

Vydáno: 12. 9. 2010 Autor:  Mgr. Jan Raška - ředitel školy

Studenti poznávají Armádu ČR


Dne 23.6.2010 se třída tercie b Gymnázia Jakuba Škody v Přerově společně s třídní učitelkou Mgr. Petrou Bürglovou a Mgr. Evou Nezhybovou zúčastnila ukázkového dne ve vojenském útvaru, kterým byl 74. lehký motorizovaný prapor Armády České republiky v Bučovicích u Vyškova. Po příjezdu autobusem do Bučovic čekali třídu tercii b dva zástupci útvaru, aby ji bezpečně dovedli na smluvené místo. Žákům byla nejdříve teoreticky vysvětlena podstata a funkce tamního útvaru AČR npor. Ing. Zdeňkem Souralem. Pod jeho vedením poté žáci absolvovali prohlídku celého vojenského komplexu. Následoval přesun vojenskou technikou do blízkého výcvikového centra tamního útvaru. Po příjezdu žáci shlédli ukázky bojového umění Musado a schopností AČR. Potom vojáci rozdělili třídu do tří skupin. Jedna skupina měla možnost si prakticky vyzkoušet zásah zdravotníků v akci ve stísněných podmínkách boje. Druhá skupina se seznámila s vojenským vybavením. Třetí skupině předvedli řidiči své schopnosti a dovednosti v ovládání vozidel v terénu. Součástí výcvikového centra byla i tréninková dráha pro příslušníky armády. Tuto dráhu si žáci mohli dle libosti vyzkoušet.
Výlet žákům ukázal soudržnost a připravenost příslušníků AČR. Jeho podstatou nebyla jen ukázka práce naší armády, ale i důležitosti vzájemné komunikace a důvěry mezi jednotlivci, a tím překonání extrémních situací a pochopení významu práce v týmu. Výlet byl realizován díky npor. Ing. Zdeňku Souralovi, bývalému absolventovi GJŠ, který umožnil žákům poznat prostory, vybavení a týmovou práci AČR.

[Fotogalerie]

Vydáno: 1.9. 2010 Autor:  Mgr. Petra Bürglová a Mgr. Eva Nezhybová

Galerie v podjezdu

Po šesti letech se Gymnázium Jakuba Škody v Přerově pustilo do obnovování maleb podjezdu v Předmostí a v sobotu 3. července byly práce u konce. S nabídkou obnovit výtvarnou výzdobu podjezdu přišel magistrát města Přerova a celou akci také město financovalo.
Malby představují symbolickou bránu do pravěku a odkazují na lokalitu Předmostí s jeho archeologickými nálezy. Hlavním záměrem bylo obnovit malby tak, aby se místo, kterým denně projdou stovky obyvatel a projedou kolony aut a cyklistů opět změnilo na přívětivý, přátelský prostor, v jakousi galerii pod širým nebem.
Zřejmě se nám náš záměr podařil, protože ohlasy kolemjdoucích jsou nadšené, dokonce jsme už nejednou slyšeli názor, že podjezd je dnes nejpěknějším místem v Přerově, což nás samozřejmě těší. Lidé nám děkovali, zastavovali se s námi, ptali se na podrobnosti. Nemine den, aby se někdo neozval třeba mailem nebo zastavením na ulici a pochvalně se nezmínil o naší práci.
Pracovali jsme podle předloh nakopírovaných z knih a internetu a také podle vlastní fantazie. Na stěnách několika set metrů čtverečních jsou k vidění realistické i abstraktní malby a kresby inspirované pravěkem a uměním přírodních národů. Jednotlivá díla se žáci snažili nenásilně propojit, aby jim neubližovala roztříštěnost. Pracovali jsme také důsledně s pozadím, aby výjevy nepůsobily na podkladovém nátěru vypreparovaně.
Těší nás, že se malby veřejnosti líbí a s finanční dotací města mohli studenti školy přiložit ruku ke zkrášlení prostředí ve kterém žijí.


Vydáno: červenec 2010 Autor:  Mgr. Helena Netopilová

Přírodovědný jarmark v Olomouci

Naše gymnázium se spolu s dalšími školami zapojilo do organizace Přírodovědného jarmarku v Olomouci pod mottem „ Přírodní vědy mohou bavit každého “. Jarmark se i letos konal v prostorách nové budovy Přírodovědecké fakulty.
Tak jako všechny ostatní stánky i ten náš se snažil ukázat, že chemie i biologie mohou být velmi zajímavé a dokáží upoutat na první pohled. V chemii jsme tento rok vsadili na přírodní indikátory anthokyaniny a suchý led. Pomocí anthokyaninů jsme předváděli barevné přechody související se změnou pH. Návštěvníci jarmarku měli možnost nakreslit si barevné obrázky na fialově nabarvený filtrační papír pomocí bezbarvých roztoků s různým pH. U suchého ledu ( pevný oxid uhličitý ) jsme využili jeho rychlou a efektní sublimaci při styku s horkou vodou. Zvětšující se mýdlové bubliny naplněné vznikajícím plynným oxidem uhličitým upoutávaly pozornost návštěvníků jarmarku naprosto spolehlivě. Velice nás navíc potěšil zájem a pochvala od děkana fakulty prof. RNDr. Juraje Ševčíka, Ph.D..
Biologie nabízela možnost pomocí optického mikroskopu sledovat rejdění viřníků rodu obrněnky a vakovenky.
Zájem návštěvníků o náš stánek z řad žáků olomouckých škol i veřejnosti nás všechny opravdu moc těšil a jako Fakultní škola PřF Olomouc se rádi zúčastníme dalších společných akcí. Vždyť přírodní vědy mohou zaujmout a bavit skoro každého.

[Fotogalerie]

Vydáno: 25.6. 2010 Autor:  Mgr. Simona Večeřová, Miroslav Pejchar

Exkurze - Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně

Studenti 2 a se ve středu 16.6. 2010 zúčastnili exkurze do Muzea naftového dobývání a geologie v Hodoníně.
V tomto jediném muzeu „naftařiny“ v České republice si prohlédli jak vnitřní expozici, tak venkovní technologický park umístěný v okolí budovy muzea.
Vnitřní expozice nabízela v prvním sále historii průzkumu a těžby nafty a zemního plynu nejen na Moravě, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poskytla informace o počátcích získávání ropy ve světě, zejména v Asii a USA. Ve druhém sále se studenti seznámili se způsobem hledání ložisek přírodních uhlovodíků, dostupností těchto zdrojů a způsobem vrtání a těžby. Expozice byla doplněna řadou interaktivních modelů a reálných nástrojů používaných při průzkumu ložisek ropy a zemního plynu. Dále studenti v malém sále shlédli galerii „ Tváře naftařů“. Na těchto fotografiích byly zachyceny momenty ze života lidí pracujících při těžbě nafty v regionu Hodonína počátkem 20.století.
Třetí sál představil expozici geologie, která obsahovala informace o ložiscích ropy a zemního plynu hlavně v České republice, jejich dopravě a zpracování. Zde si studenti prohlédli i unikátní sbírku hornin a zkamenělin. V tomto sále byl výklad průvodce oživen praktickým pokusem, při kterém zájemci mohli na své ruce uvidět luminiscenci ropy v ultrafialovém záření.
Venkovní technologický park umožnil pohled na některá technická zařízení nutná k provádění vrtného průzkumu a samotné těžby přírodních uhlovodíků.
Celá prohlídka muzea byla zakončena vědomostním testem, za který nejlepší řešitelé získali za odměnu vzorek ropy.
[Fotogalerie]

Vydáno: 25.6. 2010 Autor:  Mgr. Simona Večeřová a Mgr. Lada Macháčová

Chemie v muzeu

Na první červnový víkend připravilo Muzeum Komenského v Přerově Muzejní noc a den – tentokrát ve znamení řemesel. Projekt nesl název „Ten dělá to a ten zas tohle.“
V neděli 6.6. 2010 bylo pro návštěvníky otevřené nádvoří přerovského zámku upravené do dobové jarmareční podoby.
Studenti naší školy (Martin Palkovský, Petr Macháč, Jarmila Králíková a Tomáš Kremel) vytvořili alchymistickou dílnu. Vyráběli z mědi stříbro a zlato, předváděli barevná kouzla, měnili vodu ve víno…. . Podívejte se, jak jim to slušelo (celou dobu od 9.00 do 16.00 v tom velikém horku…)

[Fotografie]

Vydáno: červen 2010 Autor:  Mgr. Lada Macháčová

Poznávací zájezd do Paříže

Ve dnech 30.5.-3.6.2010 se zájemci z řad studentů našeho gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu do Paříže.
Po nočním přejezdu přes Německo a část Francie jsme se ráno probudili před Paříží a zažili jednu z mnoha dopravních špiček. Z autobusu jsme vysedli nedaleko Eiffelovy věže a po výstupu do 3. patra ve výšce 300 metrů jsme byli odměněni nádherným pohledem na všechny pamětihodnosti francouzského hlavního města. Dále jsme pokračovali pěšky směrem k Vítěznému oblouku a po slavné Avenue des Champs-Élysées k Velkému a Malému paláci a dále k Invalidovně. Zde jsme si mohli prohlédnout kostel svatého Ludvíka a především hrobku slavného francouzského vojevůdce Napoleona. Při zpáteční cestě na náměstí Concorde jsme byli svědky malé demonstrace na podporu nelegálních přistěhovalců a po prohlídce kostela Sainte Madeleine jsme se odjeli ubytovat do hotelu Formule 1 na předměstí Paříže.
Druhý den našeho pobytu jsme strávili v královském sídle ve Versailles, kde jsme si prohlédli nejen interiér zámku se slavným Zrcadlovým sálem, královskou kaplí a ložnicí krále Ludvíka XIV., ale prošli jsme se i v zámeckém parku. Odpoledne jsme se metrem přesunuli do moderní čtvrti La Défense, kde byla i možnost nakupovat, čehož mnozí s radostí využili. Další cesta metrem, tentokrát ve večerní dopravní špičce, nás zavedla do čtvrti umělců Montmartre a po prohlídce náměstí malířů a baziliky Sacré-Coeur jsme se unavení a zmoklí vraceli do hotelu.
Závěrečný den našeho pobytu jsme zahájili v Latinské čtvrti, kde se nachází slavná univerzita Sorbonna, přes nejstarší historické jádro města jsme došli ke katedrále Notre-Dame na ostrůvku Cité a dále jsme pokračovali kolem radnice k modernímu Centru Georges Pompidou. Odtud naše kroky vedly do slavného muzea Louvre s nejslavnějším obrazem Leonarda da Vinci - Mona Lisa a dalšími skvosty středověkého i antického umění. Někteří studenti si stihli prohlédnout i výstavu impresionistů v nedaleké Orangerii. Na závěr už nás čekala jen projížďka lodí po Seině, která ovšem předčila naše očekávání. Vidět západ slunce za katedrálou Notre-Dame, soumrak nad Paříží a rozsvícenou Eiffelovu věž byla nádherná tečka za naším pobytem ve francouzském hlavním městě.
Studenti si mohli v běžných každodenních situacích procvičit francouzštinu, zjistit, jak Francouzi ovládají jiné cizí jazyky, poznat kulturu, mentalitu a slavnou francouzskou kuchyni. A také poznali sebe sama a své schopnosti orientovat se v cizím prostředí.
Ačkoli byl program náročný, nachodili jsme spoustu kilometrů a byli unavení, odměnou nám zůstanou zážitky, vzpomínky, nová přátelství a zkušenosti.

[Fotogalerie]

Vydáno:16.6.2010 2010 Autor:  Mgr. Eva Vojtěchovská

Mezinárodní projekt „Terezín – Praha“

Po loňské skvělé zkušenosti s projektem věnovaným židovské otázce jsme i letos využili nabídky z Drážďan. Studentky němčiny H. Drtilová (VII a), A. Brhlíková (3 b), V. Kumová (3 a) a Kristýna Staňková (3 a) se zúčastnily čtyřdenního německo – českého projektu v Terezíně. Ve čtvrtek všichni účastníci poznávali terezínské objekty a následně proběhla prezentace samozřejmě v němčině. Večer byla partnerskými stranami představena česká a německá kultura. V pátek byla na programu návštěva Prahy – židovské čtvrti. Velký dojem zanechaly vzpomínky pamětníka – muže, který přežil hrůzy holocaustu. V sobotu si účastníci prohlédli expozici v Terezíně týkající se tvorby židovských umělců za 2. světové války a následně proběhl stěžejní workshop „Täter, Helden und Opfer“. V neděli byla uskutečněna prohlídka Malé pevnosti a realizováno vyhodnocení celého semináře. Naše studentky se shodly na tom, že projekt pro ně byl přínosem, znamenal kromě nových historických poznatků i vylepšení znalostí německého jazyka a samozřejmě navázání nových přátelství.

[Fotogalerie]

Vydáno: 16.6. 2010 Autor: PhDr. Helena Krejčířová

Studenti GJŠ malují podjezd

Po šesti letech se vracíme na podjezd v Předmostí! Naše škola získala peníze na obnovu pravěkých maleb, které jsme realizovali poprvé v roce 2004. Pokud počasí dovolilo, vytvářelo tu asi 30 studentů pod vedením H. Netopilové jakousi bránu do pravěku. Stěny podjezdu a přilehlé plochy pokryjí malby s pravěkými motivy - objeví se tu zvěř, lidské figury, typický rentgenový styl či ornamenty inspirované přírodou. Studenti používají k práci nakopírované předlohy, které zvětšují, a samozřejmě využívají i své vlastní nápady. Výtvarná výchova ve veřejném prostoru byla plánována na dva týdny. Ten první již máme za sebou (a výsledky už můžete posoudit), druhý připadá v úvahu na konci školního roku.
Přijďte se podívat, co už se nám podařilo, anebo - koncem června - jak nám jde práce od ruky.

Vydáno: 9. června 2010 2010 Autor:  Mgr. Helena Netopilová

Dějepisná exkurze do Znojma

Obě kvinty našeho gymnázia podnikly 4. května 2010 dějepisnou exkurzi do Znojma. Vyučující dějepisu zvolili jako cíl právě toto město, jelikož v jeho nejstarší části je dobře vidět propojení přírody a díla lidských rukou. U brodu přes Dyji vzniklo nejprve velkomoravské hradiště, po roce 1000, když Moravu dobyl na Polácích kníže Oldřich, na jiném místě hrad, sídlo přemyslovských údělných knížat… Více o exkurzi ZDE.

Vydáno: 15. 5. 2010 Autor:  Mgr. Marek Küchler

Mezinárodní zkouška z němčiny

Ve dnech 29. 4. – 1. 5. 2010 skládali studenti mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch. Ve čtvrtek proběhla písemná část, kdy studenti museli prokázat dovednosti v jednotlivých oblastech – Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachbausteine a vyhotovit dopis na základě zadaných parametrů.
V ústní části mezinárodní zkoušky měli za úkol okomentovat statistiku a ve dvojicích prokonzultovat určitou situaci za využití specifických jazykových prostředků. Úspěšnými držiteli mezinárodního certifikátu se stali: Rostislav Brhlík (VIII b), Aneta Jandová (VII b), Laura Lukášová (VIII b), Ondřej Lalinský (VIII b) a Michal Zanáška (VIII b). Mezi 31 adepty z různých přerovských škol zaznamenala skvělý výsledek Laura Lukášová, která dosáhla součtu 292,5 bodů z celkových 300!
Všem blahopřejeme.

Vydáno: 11.5. 2010 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová

Výstava Mořský svět


Žáci prvního ročníku měli možnost navštívit dne 29. 3.2010 vernisáž výstavy „Mořský svět“. Akce se konala ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově a její součástí byly jak exempláře, tak i různé fotografie či modely. Nejprve zkoumali život na březích, druhá část výstavy se soustředila na podmořský svět. Měli možnost prohlédnout si korály, spoustu druhů řas, fotografie různých pobřeží a mořských organismů.
Ovšem nejvíce je samozřejmě zaujaly exempláře, na které si mohli i sáhnout, takže držení malého žraloka v ruce je pro každého zážitkem na celý život. Prohlédli si také model podvodní jeskyně s ukázkami přírodnin a mohli si představit, jaké to je, když se do ní člověk potápí.
Děkujeme autorům výstavy za zajímavě strávené odpoledne.


[Fotogalerie:]

Vydáno: duben 2010 Autor: 

Konverzační soutěž v RJ - ústřední kolo

26.března 2010 v Ruském středisku pro vědu a kulturu v Praze proběhlo ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce soutěže. Na jeho přípravě a organizaci se podílel Institut dětí a mládeže Ministerstva školství ČR, Česká asociace rusistů i Společnost národů východu. Soutěže se zúčastnili studenti středních škol a gymnázií, kteří zvítězili v jednotlivých krajích a tím prokázali nejlepší znalosti ruštiny.
Po skončení oficiální zahajovací části účastníci začali řešit jednotlivé části olympiády. Součástí písemné části byl poslech a test, ve kterém museli soutěžící prokázat znalosti ruských reálií. V ústní části byla posuzována schopnost vyjádřit vlastní myšlenky a názory na určité téma, jazyková správnost, ale i schopnost správně reagovat v různých konverzačních situacích. Olga Blaťáková svým umístěním na 4. místě v kategorii SŠ II opět prokázala vysokou kvalitu svých znalostí.
Po ukončení soutěže v Ruském středisku vědy a kultury byli všichni účastníci soutěže spolu se svými učiteli pozváni na velvyslanectví RF v ČR. Měli možnost se seznámit s historií budovy velvyslanectví a prohlédnout si některé reprezentativní prostory. Setkali se i s velvyslancem RF Alexejem Leonidovičem Fedotovem, který ocenil jejich zájem o ruský jazyk a všechny soutěžící odměnil dárky.

[Fotogalerie]

Vydáno: duben 2010 Autor:  Mgr. Ivana Kremelová

Úspěchy studentů francouzštiny

Ve čtvrtek 18. března 2010 se konalo v budově česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci na Pasteurově ulici krajské kolo olympiády ve francouzské konverzaci.
Naši školu reprezentovaly Klára Sládečková ze sexty b v nejtěžší kategorii B2 (SŠ, výuka francouzštiny více než 3 roky), Zdeňka Sobotková a Lucie Zapletalová ze třídy 3a v kategorii B1 (středoškoláci do 3 let výuky FJ) a Ha An Nguyen a Zuzana Gocníková z kvarty a v kategorii A1 – žáci ZŠ do 3 let výuky FJ.
První (a pro většinu účastníků i nejtěžší) částí soutěže byl poslech, který absolvovali soutěžící společně za každou kategorii. Následovala část konverzační, před komisemi, ve kterých zasedli vedle zkušených profesorů francouzského jazyka i rodilí mluvčí. Hodnotila se přirozenost a spontánnost projevu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Body se daly získat i za originalitu myšlenek. Účastníci nejprve vedli improvizovaný dialog s francouzským mluvčím na zadané téma a pak popisovali obrázek.
Nejúspěšnější z našich byly Klára Sládečková a Zdeňka Sobotková, které ve svých kategoriích vydobyly vynikající 2. místa, Lucie Zapletalová obsadila 6. příčku, Ha An Nguyen a Zuzana Gocníková se umístily na 5. - 6. a 7. místě.
Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Vydáno: březen 2010 Autor:  Mgr. Kateřina Krejčí

Filmový festival Jeden svět 2010

Ve dnech 30. a 31. března proběhlo v Přerově promítání filmů filmového festivalu o lidských právech Jeden svět 2010.
Studenti Gymnázia Jakuba Škody se zúčastnili obou dní filmových projekcí spolu se studenty dalších středních škol našeho regionu.
Další informace o festivalu najdete na adrese www.jedensvet.cz, program přerovských projekcí zde.

Vydáno: březen 2010 Autor:  Mgr. Helena Netopilová

Konverzační soutěž v ruském jazyce

Dne 24. 2 2010 proběhl na Obchodní akademii v Mohelnici další ročník konverzační soutěže v ruském jazyce a soutěže v ruských reáliích.
U konverzace a řešení jazykových situací se hodnotí nejen pohotovost, kreativita, bohatost slovní zásoby a plynulost ústního projevu, ale i výslovnost, gramatická správnost a adekvátnost reakcí. Nedílnou součástí soutěže je i poslech.
V soutěži v ruských reáliích se prověřují znalosti studentů např. z historie i současnosti Ruska, ze zeměpisu, literatury a kultury.
I letos neodjížděly studentky s prázdnou, přestože je počet soutěžících stále větší a úroveň jejich znalostí je stále kvalitnější.
V konverzaci v kategoriii SŠ I pro ruštináře do dvou let výuky ruštiny Kateřina Onderková z IVa obsadila 10. místo.
V kategorii SŠ II soutěžily Olga Blaťáková a Jana Karolová z VIIIb, které opět potvrdily své bohaté znalosti ruského jazyka. Jana Karolová se umístila na krásném 3. místě a Olga Blaťáková počtem dosažených bodů jednoznačně zvítězila a tím si zajistila postup do celostátního kola, které se koná v Praze 26. 3. 2010.
Obě tyto studentky potvrdily své bohaté znalosti i v soutěži v ruských reáliích, ve které obsadily se stejným počtem bodů 3. místo.
Soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a Olze Blaťákové přejeme hodně štěstí v ústředním kole konverzační soutěže.


Vydáno: březen 2010 Autor:  Mgr. Ivana Kremelová

Rada Olomouckého kraje na GJŠ

Besedou se žáky naší školy zahájili členové Rady Olomouckého kraje své dvoudenní výjezdní jednání v Přerově.
Při besedě v aule školy představili přítomní členové Rady OK (hejtman – Ing. Martin Tesařík, náměstek - RNDr. Ivan Kosatík, náměstek - Ing.Pavel Horák) pozici kraje v řízení samosprávných celků a oblasti, které mají ve svých kompetencích. Do besedy se výrazně zapojoval i přítomný primátor města Přerova Ing. Jiří Lajtoch.
V diskuzi se žáci zajímali o změny ve škole po převodu budovy školy do majetku OK, o práci kraje při potlačování vzrůstající nezaměstnanosti a možnosti podpory krajských orgánů při řešení problémů města Přerova.
Hejtman OK při besedě výrazně vyzvedl úroveň vzdělávacího procesu na GJŠ, kvality jeho absolventů a pozici GJŠ mezi ostatními školami v kraji.

[Fotogalerie]

Vydáno: 15. únor 2010 Autor:  Mgr. Jan Raška - ředitel školy

Sáňkování na rokli

Začátkem února se pod patronátem studentského senátu uskutečnil zkušební nultý ročník studentského sáňkování v areálu proslulé Přerovské rokle.
Účast sice nebyla tak hojná, jak se čekalo, zato však nezklamalo počasí, a podmínky byly přímo ukázkové. Dostatek sněhu, sluníčko i nepříliš velký mráz odměnily všechny zúčastněné skvělým sportovně rekreačním zážitkem, a užili jsme si kopec srandy i špetku dobrodružství.
Jedním pedagogickým a druhým fotografickým okem bděl nad celou akcí, a řady kantorstva tím zastupoval D. Borůvka.

[Fotogalerie]

Vydáno: únor 2010 Autor:  Mgr. Bohdan Borůvka

Dějepisná exkurze do Památníku Terezín

Dějepisná exkurze do Památníku Terezín se v tomto školním roce konala kromě zářijového i v únorovém termínu, a to za nelehkých klimatických podmínek. Pod sněhem a za mrazu vypadal celý areál ještě daleko drsněji než v létě či na podzim, jak je ostatně vidět i na fotografiích.
Další informace a fotografie najdete na stránkách dějepisuVydáno: 9. února 2010 Autor:  Mgr. Marek Küchler

Matematická olympiáda s mezinárodní účastí

Dne 21. ledna 2010 proběhla na GJŠ klausurní část MO kategorie B a C, jejíž organizaci zajišťovala předmětová komise matematiky a hlavním garantem byla Mgr. Jitka Čtvrtníčková. Jelikož se olympiády stejně jako v uplynulých letech zúčastnili i hosté z Rakouska, z BRG Graz, podílela se na doprovodném programu a ubytování studentů i předmětová komise německého jazyka. Rakouští hosté přijeli ve středu vpodvečer a svůj pobyt v Přerově ukončili v pátek 22. ledna. Vyučující si prohlédli nejen město a budovu gymnázia, ale zavítali i do historické Olomouce, která je i přes značný mráz opravdu nadchla. Studentky němčiny se staraly o své vrstevnice z Rakouska, společně navštívily Muzeum J. A. Komenského, zahrály si bowling. V pátek přijal rakouské matematiky ředitel GJŠ Mgr. Jan Raška, zhodnotil průběh celé akce a předal diplomy a ceny za matematickou olympiádu.
Ta letošní návštěva z Rakouska byla přece jen vyjímečná – poprvé za léta spolupráce zavítal do Přerova i ředitel BRG Graz Mag. Alfred Waldhuber. Ten vyjádřil na závěr velkou spokojenost s připraveností celé akce a opravdu srdečně poděkoval za pozvání na matematickou olympiádu. Rovněž přislíbil plnou podporu veškerým akcím, na kterých se budou obě gymnázia podílet.

Více informací na stránkách matematiky (včetně výsledkových listin) a na stránkách němčiny


Fotografie:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Vydáno: 2009 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová,

Den otevřených dveří

V úterý 12.1.2010 proběhl Den otevřených dveří GJŠ.
Pro velké množství návštěvníků nachystali učitelé a žáci jednotlivých předmětů ukázky výuky, učebních pomůcek a prostředí v němž výuka probíhá. Areály biologie a chemie připravily neobvyklé a efektní pokusy. Areál fyziky představil návštěvníkům úplně novou posluchárnu fyziky s kompletní didaktickou technikou.
V aule školy proběhly dvě besedy ředitele školy s rodiči a uchazeči o studium na GJŠ. Oficiálně zde byla zveřejněna kriteria pro přijímací řízení pro školní rok 2010-2011.

[Fotogalerie…]

Vydáno: 13. 1. 2010 Autor:  Mgr. Jan Raška

Fachhochschule Wiener Neustadt

Pro studenty německého jazyka ze 3. ročníků byla v pátek 27.11. 2009 uspořádána prezentace FH Wiener Neustadt. Opět k nám zavítala paní Mag. Jagodinka Zlatkov s nabídkou studijních programů. Nabídka programů, které se studují v němčině nebo angličtině, je rok od roku pestřejší. Po paní Zlatkov se slova ujal Zbyněk Kremzer, absolvent GJŠ a nyní student výše uvedené školy. Ten prezentoval především technický obor, který sám studuje, ale zodpověděl i celou řadu nejrůznějších dotazů. Pro všechny zájemce pořádá Fachhochschule Wiener Neustadt dne 13. března 2010 Den otevřených dveří. Jste srdečně zváni!

Vydáno: prosinec 2009

Talent Olomouckého kraje

Dne 2. 12. 2009 se uskutečnilo slavnostní předávání cen a diplomů Talent Olomouckého kraje. Naše škola se umístila na 4. místě v celkovém hodnocení všech škol olomouckého kraje. Nejlepšího umístění na našem gymnáziu dosáhla žákyně Eva Miklušová ze třídy tercie a za 1 místo v celostátním kole Astronomické olympiády.
Všem oceněným žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v další činnosti.

Vydáno: 6. prosince 2009

GJŠ v Akademii věd

Týden vědy a techniky pořádá Akademie věd ČR již devět let. Z Prahy se postupně festival rozšířil i do Brna, Českých Budějovic, Ostravy, Olomouce, Plzně a Hradce Králové.
Naše škola navštívila v minulých letech chemické, fyzikální a biologické ústavy. Letos jsme vybrali Ústav organické chemie a biochemie v pražských Dejvicích. Měli jsme možnost na vlastní oči vidět, co je vědecké bádání. Prohlédli jsme si laboratoře, kde chodí vědecké objevy ještě v plenkách a s dudlíkem, ale už je vidět, že některé z nich mohou změnit svět.
Viděli jsme pracoviště, kde zkoumají možnosti regulace příjmu potravy a obezitu nebo roli enzymů v životním cyklu HIV. Dověděli jsme se, jak steroidy fungují při stresu, učení, agresi, spánku.
V prostorách ústavu jsme potkali i mnoho studentů vysokých škol, možná za pár let tady budou někteří z nás vypracovávat své bakalářské, diplomové nebo doktorandské práce.

Fotografie:
[1] [2]
Vydáno: listopad 2009

Studenti GJŠ na UTB ve Zlíně

V pátek 13.11. 2009 se zúčastnilo 39 vybraných studentů ze třetích ročníků a septim zájezdu do Zlína na Univerzitu Tomáše Bati - Fakultu technologickou.
Po příjezdu do Zlína si studenti GJŠ vyslechli přednášku o historii a současnosti fakulty od proděkana fakult, doc. RNDr. Jiřího Dostála a seznámili se tak s jejími studijními programy. Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství jsou nosnými obory studia na této škole. Programy zahrnují 12 studijních oborů pro bakalářské i magisterské studium a 4 studijní obory pro následné doktorské studium.
Pro studenty pak následovala prohlídka vybraných pracovišť studijních oborů (např. inženýrství polymerů). Po dopoledním programu následovala prohlídka moderní budovy knihovny.
Pro studenty třetích ročníků a septim byla návštěva Fakulty technologické velice motivační. Studenti měli možnost poznat prostředí studia na vysoké škole a doplnit si informace o studijních programech a oborech nejen Fakulty technologické, ale i všech fakult Univerzity Tomáše Bati.

Fotografie:
[1] [2] [3]

Vydáno: 18. listopadu 2009 Autor:  Mgr. Simona Večeřová

Studenti z Nizozemí zavítali do Přerova

V listopadových dnech jste v ulicích Přerova mohli potkávat skupinu mladých lidí hovořících neznámou řečí. Na Gymnáziu Jakuba Škody totiž od soboty 31.10. do pátku 6.11. probíhal výměnný studijní pobyt žáků a učitelů Merletcollege z Cuijku (partnerské město Přerova) z Nizozemí.
Společně jsme podnikli spoustu výletů – od návštěvy památek v Brně a Olomouci až po exkurzi do místního pivovaru – a po večerech poznávali noční život v Přerově. Účelem této výměny však nebylo pouze se pobavit a zdokonalit se v angličtině. Naším úkolem bylo v první řadě zpracovat vybraná témata týkající se České republiky a Nizozemí; například srovnat školství, kulturu, připravit prezentace o památkách či tradicích. Práce na těchto projektech bude pokračovat až do března a vyvrcholí návštěvou českých studentů v Nizozemí a společnou prezentací pro tamější spolužáky.
Celý týden utekl jako voda a v pátek jsme se museli s našimi kamarády rozloučit. Přesto nadále zůstáváme v kontaktu a připravujeme se na naši návštěvu v Cuijku. Celá výměna proběhla bez problémů a ke spokojenosti všech zúčastněných a všichni se moc těšíme na budoucí spolupráci.

Fotografie:
[1]

Vydáno: listopad 2009 Autor: Milena Sotolářová a Martin Jochec

Přírodovědný klokan

Ve středu 11. listopadu 2009 se uskutečnilo další kolo soutěže Přírodovědný klokan. Jde o soutěž příbuznou Matematickému klokanovi, jen úkoly jsou kromě matematiky i z biologie, fyziky a chemie. Úlohy jsou ohodnoceny podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body a celkem může každý účastník získat 120 bodů. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – Kadet a Junior a zúčastnilo se jí celkem 48 žáků tercií až sext, prvních a druhých ročníků. Zatímco v loňském ročníku bylo na naší škole maximum 98 bodů, letos měli ti nejlepší 102 bodů. V kategorii Kadet byly nejlepšími– Dominik Nop ( lV.A), Petr Vincena (lll.A) a Kateřina Škvárová (lV.A), v kategorii Junior Jakub Doseděl (1. A), Kristína Petrášová (2. A) a Marek Šebík ( sexta A). Blahopřejeme. Všechny ostatní výsledky najdete na stránkách školy, více informací o soutěži získáte na adrese www.prirodovednyklokan.cz.

Další zdroje:
[Info (doc)], [úlohy kategorie Junior(pdf)], [úlohy kategorie Kadet(pdf)], [výsledky testů obou kategorií(doc)], [vyhodnocení obou kategorií(xls)].

Vydáno: 18.11.2009 Autor: Mgr. Jana Bartoníková

Projekt Mensch und Natur IV

5. – 9. 10. 2009, Karlov
Společný projekt studentů GJŠ a BRG z Grazu se letos uskutečnil v Jeseníkách a nesl pracovní název „CHKO Jeseníky z nejrůznějších aspektů“. V pondělí večer se studenti navzájem představili a vytvořili mezinárodní pracovní skupiny, v nichž po zbytek týdne realizovali zadané úkoly. Jednacím jazykem byla vedle němčiny i angličtina. Pro odlehčení byl na první večer připraven zábavný kvíz a čeští studenti se projevili jako správní hostitelé, pro své vrstevníky z Rakouska přivezli lázeňské oplatky, které jako vždy chutnaly.
V úterý jsme všichni absolvovali pěší trasu podél Bílé Opavy – studenti museli dle naučných tabulí, na kterých byly informace pouze v češtině, vyplňovat pracovní listy v němčině. Týmová spolupráce byla naprostou nutností. Trasa naučné stezky končila na Ovčárně, kterou jsme kvůli neskutečné mlze identifikovali jen podle nápisu na turistickém ukazateli. Odpoledne následovala prezentace CHKO a workshopy s cílem porovnat situaci v Rakousku a ČR. Ve středu jsme zamířili na prohlídku vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Na odpoledne připravili studenti vědomostní soutěž k problematice elektráren v ČR, s níž si mezinárodní týmy poradily různě.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali na nejvýše položené místo na Moravě, tedy na Praděd. Počasí nám aspoň tentokrát přálo a konečně jsme zažili krásné výhledy. Odpoledne se týmy vrhly na další úkol – všichni zúčastnění museli zapojit tvořivost i zručnost. Výroba bezchybného vodního mlýnku či autíčka se málokdy podařila na první pokus. Vrcholný okamžik nastal, když se všechny výrobky podařilo dostat do pohybu a dokonce se uskutečnily rychlostní závody!
Společný projekt nelze hodnotit jinak než jako opět velmi zdařilou a oboustranně přínosnou akci.
H. Krejčířová a P. Hutečka
Fotografie:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Vydáno: říjen 2009 Autor:  PhDr. Helena Krejčířová

Malby koster v Předmostí

Předmostí většinou vnímáme jako symbol pravěku a málokdo ví, že tu bylo svého času objeveno také na 200 hrobů lidí z raného středověku. Bohužel, tyto hroby byly vesměs ve 20. století zničeny těžbou cihlářské hlíny i jinými zásahy a nevěnovala se jim větší pozornost. Před třemi lety učinili přerovští archeologové významný nález kosterních ostatků v místě, kde se stavěla cyklostezka. Jde o slovanské pohřebiště z 10. - 11. století vedle farní zahrady. Naše škola byla přizvána ke spolupráci na popularizaci tohoto významného objevu a na konci září tu přímo na chodník malovalo osm studentů pod vedením Heleny Netopilové studie dvou koster. Kostry jsou zobrazeny v životní velikosti a jejich poloha přesně kopíruje skutečnost. Hlavy mají otočeny k východu. O výjimečnosti nálezu svědčí i předměty nalezené v hrobech - stříbrný denár a bronzové záušnice.
Malování proběhlo v Předmostí 29. a 30. září 2009.
Fotografie:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Vydáno: 4.10. 2009 Autor:  Mgr. Helena Netopilová

Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN – Joachimsthal /SRN/, 21.-29.8.2009

Letošního roku proběhlo setkání vybraných účastníků soutěže Matematický klokan už počtvrté v Joachimsthalu v Německu. Studenti naší školy se akce účastnili potřetí, poprvé se tak stalo v roce 2002, kdy se setkání konalo v Münsteru a podruhé v polském Zakopaném v roce 2007. Této soutěže se účastnili žáci z naší školy společně se žáky Gymnázia Šternberk v rámci řešení projektu OPVK –CZ1.2.12/01.0027 (odkaz vpravo dole). Rekreační zařízení Joachimstahl leží na jižním břehu jezera Werbellinsee, asi 50 km severně od Berlína, v podstatě uprostřed lesů a v těsném sousedství biosférické rezervace Chorin. K ubytování posloužila jedna budova rozsáhlého rekreačního komplexu nad jezerem.
Osm zemí vyslalo do akce po deseti studentech, konkrétně Německo, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko, Nizozemí, Česko, Slovensko a Polsko. Jednacím jazykem byla angličtina.
Studenti se během pobytu zúčastnili řešení úloh typu Matematický klokan, tentokrát ve čtyřčlenných smíšených skupinách /v neděli odpoledne/. Hlavní náplní akce ovšem byla každodenní zaměstnání zaměřená na různé matematická témata. Lekce trvaly s přestávkou tři hodiny a probíhaly dopoledne; lektoři se věnovali tématům jako Inversive Geometry, All Roads Leads to Chi, Prime Number Mysteries, Knots, Minimum Comparison Sorting, Generating Funcions Lead to All Roads. Dále měli studenti každé země týden na vyřešení pěti matematických úloh, přičemž na konci pobytu bylo účastníkům prezentováno nejlepší řešení.
Odpoledne byla vyhrazena sportu a volné zábavě, týden se soutěžilo ve volejbalu, kopané, freesbee, šachu a stolním tenisu. Dále se konal výlet ke zdymadlu v Niederfinowu , do akvaparku v Templinu a celé úterý strávili studenti v Berlíně. Jak se ukázalo, tady je fascinovalo hlavně Technické muzeum v Berlíně, především jeho část nazvaná Spectrum. Jelikož se z Berlína odpoledne odjíždělo od Památníku holokaustu, měl každý možnost zajít si i k Braniborské bráně, budově Bundestagu a ke Kancléřství.
Ze všech zahraničních skupin se čeští studenti nejvíce spřátelili se Slováky, strávili s nimi i většinu zpáteční cesty a slíbili si, že se někdy brzy setkají. Některé kolektivy ovšem do celku příliš nezapadly, například delegace z Nizozemí.
Cesta do Německa i zpátky proběhla vlakem a nebyla příliš namáhavá, v každém směru zabrala asi 10 hodin. Celý pobyt proběhl za až neuvěřitelně krásného slunečného počasí. Podle organizátorů proběhne akce na stejném místě i za rok.


Fotografie:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Vydáno: 21. září 2009 Autor: Mgr. Marek Küchler

Úspěchy ve fyzikální olympiádě

V letošním školním roce probíhá zároveň jubielní 50. ročník fyzikální olympiády. Zatímco žáci základních škol a nižších ročníků středních škol se teprve chystají na okresní a krajská kola této náročné soutěže, studenti maturitních ročníků už mají za sebou krajské i celostátní kolo v kategorii A. Vynikajícího úspěchu v této kategorii dosáhl Michal Zanáška, student septimy b Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. I když mu do věku maturantů chybí ještě rok, úspěšně vyřešil úlohy školního kola kategorie A a v krajském kole se umístil na výborném druhém místě, čímž si vybojoval pozvánku do celostátního kola, které se letos konalo na přelomu února a března ve slavnostním duchu v Praze.Fotografie:
[1] [2] [3] [4]

Vydáno: únor 2009

Prázdniny na GJŠ

Rekonstrukce a modernizace školy probíhá o těchto prázdninách v areálu fyziky. Posluchárna z roku 1982 bude rekonstruována v moderní posluchárnu se současnou didaktickou technikou. V posluchárně i přilehlém kabinetě proběhne rekonstrukce podlahy a elektrorozvodů. Učebna bude vybavena novým nábytkem a moderní současnou didaktickou technikou.

Na fotkách prohlédněte aktuální stav místností ... a zkuste hádat, ve které učebně bylo položené nové zelené lino? :=) (Kdo první pošle mailem správnou odpověď, získá sladkou odměnu!)Vydáno: 26.7. 2009   Autor: Mgr. RAŠKA Jan

Zertifikat Deutsch

Ve dnech 23. – 25. dubna 2009 skládali studenti mezinárodní zkoušku z německého jazyka. Ve čtvrtek 23.4. absolvovali písemnou část, kterou tvoří poslech (Hörverstehen), čtení s porozuměním (Leseverstehen), gramatika (Sprachbausteine) a dopis (Brief). V pátek a v sobotu proběhla ústní část zkoušky, která se letos poprvé konala nikoli jako sólo zkouška, ale jako zkouška párová. Studenti se museli krátce představit, potom se zabývali grafy a diskutovali, vyslovovali vlastní názory k dané problematice, porovnávali situaci u nás a v Německu. Na závěr museli ve dvojici dle stanovených požadavků vyřešit naplánování akce. Všichni studenti, kteří se ke zkoušce přihlásili, předvedli své znalosti němčiny na úrovni, která byla ve většině případů hodnocena nejlepší možnou známkou – sehr gut (výborný), ve třech případech hodnocení gut, tj. chvalitebný. V tomto termínu konalo zkoušku 28 uchazečů z různých škol, mezi všemi účastníky dosáhla absolutně nejlepšího bodového zisku Kateřina Zimmerová (VII b)! Mezinárodní zkoušku úspěšně vykonali: Petr Jankuj (VIII b), Tomáš Kašpárek (VIII b), Sandra Matkowská (3 a), Eva Složilová (3 b), Monika Steigerová (3 a), Michaela Tabakovičová (3 b), Lucie Vozňáková (3 b), Kateřina Zimmerová (VII b) a Jan Zmeškal (VIII b). Blahopřejeme!

Vydáno: 26.6. 2009   Autor: PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena

Beseda s ředitelem Francouzské aliance

Ve čtvrtek 4. června 2009 navštívil naši školu ředitel Francouzské aliance v Brně pan Cyril Delalande. Pro ty, kdo čekali přísného a upjatého pána v obleku a kravatě, to bylo velké překvapení. Poznali jsme mladého, sympatického a energického muže. Pan Delalande nás v úvodu besedy nejprve seznámil s Francouzskou aliancí, její organizační strukturou a kulturními aktivitami. Tato česká asociace, jejímž prezidentem je pan Otakar Motejl, si klade za cíl podporovat a usnadňovat výuku francouzštiny u nás. Vyvíjí proto různé aktivity. Patří mezi ně nejen pořádání kurzů francouzštiny pro veřejnost a mezinárodní zkoušky z francouzštiny (DELF), ale i různé kulturní akce, v Brně je to například festival Bonjour Brno, kulturní večery a konference, promítání frankofonních filmů, turnaj v pétanque a další. Přínosem pro širokou veřejnost je i výborně vybavená mediatéka v centru Brna. V druhé části besedy promluvil náš host o Frankofonii. Dozvěděli jsme se, co to je Frankofonie, které země sdružuje, a že Česká republika patří mezi pozorovatelské země . Poté nám pan Delalande pustil několik frankofonních písní současných autorů. Na závěr měli studenti postor na dotazy. I když některé byly dost osobní, náš host s úsměvem zodpověděl všechny. Naše studenty zajímalo například proč vlastně pan Delalande zakotvil u nás v České republice, jakým jazykem se dorozumívá se svou českou manželkou a z které části Francie pochází jeho rodina. Na rozloučenou nás všechny potěšil několika dárky – mapy Francie a Frankofonie, pohlednice a záložky, ale hlavně DVD s mnoha frankofonními písničkami. Myslím, že beseda byla zajímavá jak pro studenty, tak pro vyučující. Už proto, že mnozí přítomní měli poprvé v životě možnost vyzkoušet si komunikaci s opravdovým „ živým“ Francouzem. Doufám, že zahájená spolupráce mezi naší školou a Francouzskou aliancí v Brně bude pokračovat, tentokrát podzimní návštěvou našich studentů v Brně.  Vydáno:
25.6. 2009   Autor: Mgr. Kateřina KREJČÍ

Úspěchy v německém jazyce

Ve dnech 27. – 28. března 2009 byla v Praze uspořádána soutěž v němčině „Landesweiter Deutschwettbewerb“ pod záštitou ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen). Celkem se soutěže zúčastnilo 80 studentů z celé ČR, vesměs ze škol s rozšířenou výukou jazyků nebo ze škol, na kterých se vyučují v němčině některé předměty. V pátek se všichni podrobili písemné zkoušce, 90 minut strávili při psaní eseje. V sobotu ráno bylo vyhlášeno 41 studentů postupujících do další, tentokrát ústní části soutěže. Martina svým výkonem přesvědčila porotu z řad německých lektorů o svých výborných znalostech němčiny a v opravdu tvrdé konkurenci se zařadila mezi 8 nejlepších studentů, jimž bylo na základě prokázaných jazykových znalostí uděleno měsíční stipendium v Německu. V srpnu 2009 zamíří Martina letecky do Německa a bude pobývat v Berlíně, Mnichově a Kolíně nad Rýnem. Blahopřejeme k získání stipendia a děkujeme za příkladnou reprezentaci GJŠ!

Dokumentace  Vydáno:
23.4. 2009   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

Úspěchy v ruském jazyce

Dne 27. 3. 2009 proběhlo v Ruském středisku vědy a kultury ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Za naši školu soutěžila v 2. kategorii Jana Karolová ze VIIa, která dokázala své skvělé znalosti ruského jazyka již v předchozích letech. Soutěž se skládala ze 3 částí – z poslechu, testu z ruských reálií a konverzační situace. Jana Karolová se umístila na krásném 7. místě. Po soutěži byli všichni soutěžící a jejich vyučující přijati na Velvyslanectví Ruské federace velvyslancem A. L. Fedotovem. Všichni soutěžící přijali z rukou velvyslance knižní dárky.

Fotografie: 1 - 2  Vydáno:
16.4. 2009   Autor: Mgr. Ivana KREMELOVÁ

Úspěchy v jubeljním ročníku fyzikální olympiády kat. A

Ve letošním školním roce probíhá zároveň jubielní 50. ročník fyzikální olympiády. Zatímco žáci základních škol a nižších ročníků středních škol se teprve chystají na okresní a krajská kola této náročné soutěže, studenti maturitních ročníků už mají za sebou krajské i celostátní kolo v kategorii A. Vynikajícího úspěchu v této kategorii dosáhl Michal Zanáška, student septimy b Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. I když mu do věku maturantů chybí ještě rok, úspěšně vyřešil úlohy školního kola kategorie A a v krajském kole se umístil na výborném druhém místě, čímž si vybojoval pozvánku do celostátního kola, které se letos konalo na přelomu února a března ve slavnostním duchu v Praze. Čtyřdenní soutěže se zúčastnilo 46 soutěžících, kteří byli ubytováni v prostorách Jedličkova ústavu v Praze 4. Po odpolední prezentaci odjeli všichni účastníci na zámek Liblice, kde se konalo slavnostní zahájení soutěže. V Konferenčním sále uvítal všechny soutěžící i hosty předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Mezi hosty, kteří přivítali soutěžící, byl také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřej Liška a rektor Univerzity Karlovy (UK) prof. Václav Hampl. V proslovech všech zúčastněných hostí byla znát úcta k fyzice, zájem o fyzikální talenty i pochvala na adresu fyzikální olympiády – soutěže s padesátiletou tradicí. Druhý den proběhla na Gymnáziu Jana Keplera (GJK) teoretická část soutěže: řešitelé měli pět hodin čistého času na řešení čtyř teoretických úloh. Po obědě na GJK zahájili porotci opravu úloh a soutěžící měli volné odpoledne k prohlídce Prahy. Třetí den soutěže byl vyhrazen experimentální úloze. Studenti zpracovávali téma tlusté válcové čočky po dobu čtyř hodin na Matematicko-fyzikální fakultě UK (MFF UK) na Karlově. Odpoledne většina řešitelů přijala pozvání primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma na Staroměstskou radnici. Setkání bylo neformální, příjemné a bylo zakončeno prohlídkou Staroměstské radnice. Poslední den soutěže se v dopoledních hodinách sešli soutěžící i porotci v refektáři budovy MFF UK na Malostranském náměstí ke slavnostnímu zakončení a k vyhlášení výsledků soutěže. Výsledková listina rozdělila řešitele na 11 vítězů, 23 úspěšných řešitelů a 12 účastníků. Michal Zanáška, který reprezentoval Gymnázium Jakuba Škody a naše město v této soutěži, se probojoval mezi úspěšné řešitele. Blahopřejeme.  Vydáno:
2.4. 2009   Autor: RNDr. Dagmar KAŠTILOVÁ

Úspěch studentů francouzštiny

Krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce se konalo jako každý rok v prostorách česko-francouzské sekce Slovanského gymnázia v Olomouci ve čtvrtek 19. března. Naši školu reprezentovala Petra Husárová ze septimy B za nejtěžší kategorii B2 a Kristýna Unarová z 3B (v kategorii B1 – do 3 let výuky FJ), a také jen několik dní před soutěží povolaní náhradníci Martin Jakubec ze septimy A a Zdeňka Sobotková z 2A.První (a pro většinu účastníků i nejtěžší) částí soutěže byl poslech. Následovala část konverzační, před komisemi, ve kterých zasedli vedle profesorů francouzského jazyka i rodilí mluvčí - Francouz a Francouzka. Hodnotily se jazykové a komunikativní kompetence, jakož i originalita myšlenek. Účastníci nejprve vedli improvizovaný dialog s francouzským mluvčím na zadané téma a nakonec popisovali obrázek. Petra Husárová, která po poslechové části vedla, se nakonec umístila na krásném 2. místě (s tou nejtěsnější ztrátou pouhého půl bodu! na vítězku), hned za ní, na 3. místě skončil Martin Jakubec. V kategorii B1 se umístila na 7.- 8. místě Kristýna Unarová. Zdeňka Sobotková, která má za sebou pouze 1,5 roku výuky a může tedy příští rok soutěžit ve stejné kategorii, skončila na 11. místě. Všem zúčastněným přejeme hodně úspěchů v dalším studiu francouzštiny a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!  Vydáno:
23.3. 2009   Autor: Mgr. Kateřina KREJČÍ

Michal Zanáška opět úspěšný ve fyzice

Michal Zanáška ze septimy b se v Praze účastnil celostátního kola FO a díky výborným výsledkům zejména v teoretické části soutěže se probojoval mezi úspěšné řešitele, a tím velmi dobře reprezentoval naši školu. Gratulujeme.  Vydáno:
23.3. 2009   Autor: RNDr. Dagmar KAŠTILOVÁ

Festival Jeden svět

Ve dnech 30. a 31. března proběhne poprvé v Přerově festival dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou Jeden svět. Festival pořádá už po jedenácté společnost Člověk v tísni ( ČvT) a koná se ve 29 městech naší země. Jde o jednu z nejdůležitějších kulturních akcí v republice.V souvislosti s předsednictvím EU budou promítnuty vybrané filmy i v Bruselu a ve Washingtonu. Záštitu nad festivalem převzali například Václav Havel, Karel Schwarzenberg a další osobnosti. V Přerově se partnerem ČvT stalo Gymnázium Jakuba Škody a festival pořádá s finanční podporou města v Městském domě. Organizace akce je přímo součástí učebního plánu maturitního semináře Vizuální kultura, ve kterém tak studenti vedle teorie získají i neocenitelnou zkušenost s přípravou takového podniku. Dopoledne proběhnou projekce pro studenty středních škol a žáky ZŠ, v úterý odpoledne a večer budou promítány filmy pro veřejnost. K festivalu patří i doprovodné akce. V kině Hvězda už probíhá dokumentární výstava Příběhy bezpráví, ve dnech festivalu to bude například výstava výtvarníka Igora Fojtíka nebo rockový koncert... Po každém filmu pro školy bude následovat beseda s odborníkem.

Program festivalu je k nahlédnutí: ZDE.


Vydáno: 12.3. 2009   Autor: Mgr. Helena Netopilová

Úspěchy studentů v německém jazyce

V únoru proběhla okresní kola v obou kategoriích konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii II.B (III a IV) se Anna Boudová umístila na 2. místě a zajistila si postup do krajského kola. V kategorii III (SŠ) reprezentovaly GJŠ skvěle obě studentky – Karolína Dostálová (3b) obsadila 2. místo a Martina Olivíková (VII b) zvítězila. Z této kategorie postupuje do kraje vítězka. Blahopřejeme!

Vydáno: 18.2. 2009   Autor: PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena

Michal Zanáška úspěšný ve fyzice

Michal Zanáška ze septimy b se umístil na druhém místě v krajském kole fyzikální olympiády - kategorie A, které se konalo dne 23. ledna 2009 v Olomouci. Gratulujeme.  Vydáno:
16.2. 2009   Autor: RNDr. Dagmar KAŠTILOVÁ

Pěvecký sbor absolvoval soustředění

Pravidelné únorové soustředění sboru letos proběhlo v termínu 31.1.-3.2.2009 v centru Archa v Rajnochovicích. Vzhledem k chřipkám se jej účastnila jen asi polovina sboru (necelých 20 sboristů). Přesto zde probíhal intenzivní nácvik a po čtyřech dnech poměrně vyčerpávajícího zkoušení (zpívalo se až šest hodin denně!) byly znát výsledky. Nyní už zbývá dopilovat náš soutěžní a koncertní repertoár na zkouškách. Další informace a spousta fotografií jsou k dispozici na našich stránkách www.sbor-gjs.ic.cz.


Vydáno: 11.2. 2009   Autor: Kateřina SKÁCELOVÁ

Vánoční akordy

12. prosince 2008 proběhl v Ostravě první ročník celostátní soutěže pěveckých sborů s názvem Vánoční akordy. Na tuto soutěž jsme se pilně připravovali již od září a naše práce také přinesla ovoce. Po zápolení s ostatními sbory nám porota, složená z významných otravských sbormistrů a hlasových pedagogů, udělila zlaté pásmo. Při slavnostním večerním vyhlašování jsme obdrželi diplom, naše sbormistryně dostala ocenění za sbormistrovský výkon a všichni jsme byli odměněni malými dárky. Po celodenním vypětí nás večer čekal ještě vánoční koncert v obrovském sále Kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu. Koncert se mimořádně podařil a stal se tak krásnou tečkou za naším velkým úspěchem. Další informace včetně fotografií naleznete na našich stránkách www.sbor-gjs.ic.cz.


Vydáno: 12.12. 2008   Autor: Kateřina SKÁCELOVÁ

Studenti reprezentují GJŠ

Meeting of Youth from the European Regions Ve dnech 23.-25.11. proběhla v německém městečku Wiesbaden konference Assembly of European Regions (AER) zakládající novou síť evropských organizací pracující s mladými lidmi po celé Evropě. Na této dvoudenní konferenci, které se zúčastnilo na 90 účastníků z 25 zemí a více než z 25 regionů Evropy, diskutovali delegáti jednotlivých regionů o možnostech mladých lidí v dnešní Evropě. Účastníci pracovali v 5 různých pracovních skupinách (naše generace, naše vzdělání, věda a globální ekonomika, životní prostředí, kultura).Výsledkem těchto pěti pracovních skupin byla Ustanovující rezoluce regionální sítě mládeže (Resolution founding the Youth Regional Network). I Olomoucký kraj měl zde své zastoupení a tím byl student našeho gymnázia Filip Steiger, který byl jmenován Olomouckým krajem, aby zde získal zkušenosti z různých regionů Evropy a jako místopředseda Zastupitelstva Mládeže Olomouckého Kraje (ZMOK) jej uplatnil. Cílem konference bylo spustit spolupráci evropských regionálních organizací pracujících s mladými lidmi a zahájit dialog mezi jednotlivými regiony Evropy. Tímto způsobem spustit výměnu zkušeností těchto organizací.

Fotografie: 1 - 2

„Mluvíš evropsky?“ (Do you speak European?) Tak takto zněla hlavní otázka, kterou si pokládali soutěžící a porotci 3.12. v mezinárodním kole soutěže „Do you speak European?“ pořádaném Shromážděním Evropských Regionů (Assembly of European Regions – AER) v belgické metropoli Brusel, do něž se probojovalo celkem 11 týmů z 11 různých zemí Evropy. Barvy České republiky obhajovali studenti našeho gymnázia (Filip Steiger, Dalibor Buš, Jan Budka a Jan Zmeškal). Úkolem týmů bylo vyjádřit svůj pohled na současnou podobu Evropy, evropského sebeurčení, kultury a problémů současné Evropy. V silné konkurenci se náš tým řadil mezi největší favority soutěže. V samotném výsledku rozhodla však porota pro kvalitní práci týmu z Rumunska.

Fotografie: 1 - 2 - 3

Vydáno: 8.12. 2008   Autor: Filip Steiger (4.B)

Za surikatou na Kopeček

Jako každý rok pořádal senát našeho gymnázia celodenní akce pro studenty. Gymnazisté ( vyjímaje třetích a čtvrtých ročníků) se účastnili různých aktivit. Po celé škole a i mimo ni členové senátu ve spolupráci s vedením školy vytvořili tzv. dílny, ve kterých se žáci bavili různě. Počínaje sportovním vyžitím (společenské tance, florbal, posilovna) přes společenské hry konče filmovým marathónem. Každý si přišel na své. My studentky sexty B jsme se přihlásily na výlet do ZOO v Olomouci. Přišlo nám to jako zajímavá příležitost vidět exotická zvířátka mimo sezonu. Spolu s dalšími studenty a pedagogickým dozorem jsme se vydali časně z rána vlakem do Olomouce a na místo jsme se nechali vyvézt autobusem. Byla nám všem sice zima, ale později začalo svítit sluníčko, což nám zlepšilo náladu. Jakmile jsme došli k branám zoo, byl nám přidělen pan průvodce Richter. Poté za odborného výkladu z jeho úst a úst paní zooložky Veselé jsme si prošli postupně některé pavilony a vyposlechli zajímavosti ze života zvířat. Po skončení přednášky jsme jako zasloužilí členové naší výpravy předali panu Richterovi sponzorský dar našeho gymnázia pro olomoucké surikaty. Pan Richter s potěšením přijal za cvakání fotoaparátů náš příspěvek v hodnotě 4 150 Kč. Na závěr výletu jsme ještě zhotovili pár fotek a v jednu hodinu na nás čekal vlak zpátky do starého známého Přerova.

Fotografie: 1 - 2


Vydáno: 28.11. 2008   Autor: Jana VYBÍRALOVÁ a Hana PETRŽELOVÁ (VI.B)

Projekty z ruského jazyka
Pěvecký sbor zpíval v Praze

5.-6.dubna se Pěvecký sbor GJŠ zúčastnil soutěže Zahrada písní v Praze, kde zápolil s vynikajícími sbory z celé republiky. Jako nejmladší těleso obdržel sbor čestné uznání a na rozborovém semináři nám byly doporučeny další postupy v pěvecké sborové činnosti. Kromě soutěže jsme samozřejmě absolvovali i důkladnou prohlídku staré Prahy.


Vydáno: 15.4. 2008   Autor: Kateřina SKÁCELOVÁ

Úspěch pěveckého sboru

V úterý 11.3. se Pěvecký sbor GJŠ zúčastnil regionálního kola soutěžní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů Gymnasia Cantant v Litovli. Zpívali jsme pod vedením K. Skácelové v kategorii volné a vybojovali jsme si návrh poroty k hostování na celostátním kole GC v Brně, které se bude konat v dubnu. Toto pozvání je nejvyšším oceněním, jakého bylo lze ve volné kategorii dosáhnout. Náš sbor tak bude mít příležitost setkat se se špičkovými sbory z celé ČR a sám se svým vystoupením zviditelnit. Na příštím ročníku soutěže jsme opět vítáni a těšíme se, že podáme ještě lepší výkon!


Vydáno: 19.3. 2008   Autor: Kateřina SKÁCELOVÁ

Na GJŠ proběhla školní přehlídka SOČ

„Školní přehlídka SOČ se konala na naší škole 5. března 2008. Studenti před porotou a publikem prezentovali svoje práce, na nichž pracovali posledních několik měsíců. Dvě z těchto prací postupují do okresní přehlídky. Více informací ZDE.


Vydáno: 6.3. 2008   Autor: Mgr. Marek KÜCHLER

Úspěchy studentů v německém jazyce

Konverzační soutěž
Jana Kilianová (2b) se i letos probojovala do celostátního kola konverzace v německém jazyce. Opět potvrdila své vynikající znalosti a obsadila 2. místo! Blahopřejeme!

Mezinárodní zkouška Zertifikat Deutsch
V závěru uplynulého týdne složilo úspěšně dalších 10 studentů němčiny mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch. Konkrétně se jedná o následující studenty: Lucie Pavlíková (2b), Zuzana Brunová (2b), Michaela Dejdarová (3b), Zbyněk Kremzer (3a), Michaela Fojtíková (VIIb), Lenka Zbytovská (VIIb), Ivo Mathon (VIIb), Daniel Kaša (VIIIb), Tomáš Klíma (VIIIb) a Martina Líbalová (4a).

Tyto zkoušky probíhají pod hlavičkou Goethe-Institutu a mají celosvětově uznávanou platnost.

Vydáno: 4.5. 2007   Autor: PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena

Úspěchy studentů z FJ

V pátek 23. března 2007 se konalo v Olomouci na francouzské sekci Gymnázia Jiřího z Poděbrad krajské kolo olympiády ve francouzském jazyce. Naši školu reprezentovaly vítězky jednotlivých kategorií školního kola – Zuzana Koudelková z VIb a Petra Husárová z Va. Zatímco Petře se do nejužší krajské špičky už probojovat nepodařilo, Zuzana Koudelková ve své kategorii zvítězila a postupuje do celostátního kola, které se bude konat 18.4. v Praze. Petře děkujeme za účast, Zuzaně blahopřejeme a budeme držet palce ve finále!!!

!!! Mimořádný mezinárodní úspěch našich studentů !!!

Z festivalu knihy a četby mladých FELJEU ve francouzském La Rochelle, který se konal v rámci programu Comenius 3 ve dnech 21. – 23. března 2007, se vrátili tři studenti našeho gymnázia s mimořádným úspěchem. Literární práce Jany Raškové a Martina Sekery byly mezinárodní porotou vysoce oceněny – umístily se mezi pěti nejlepšími z České republiky. Práce Lucie Chytilové byla porotou ohodnocena jako nejlepší a Lucie si z Francie domů přivezla 1.místo! Blahopřejeme a děkujeme těmto studentům VI.A za příkladnou reprezentaci naší školy v zahraničí.

Vydáno: 30.3. 2007   Autor: Mgr. Kateřina KREJČÍ

Do Německa na zkušenou ..

Ve středu 28. března se uskutečnila prezentace Česko-německého fóra mládeže pod názvem Versuch´s mal in Deutschland. Studenti německého jazyka ze tříd VIIIb, VII b a 3b se dozvěděli nejen o možnostech studia v Německu, stipendiích, mezinárodních programech, dobrovolnické práci, ale zároveň se seznámili i s nejdůležitějšími organizacemi z oblasti česko-německých vztahů. Ačkoli některé body prezentace - např. mezinárodní zkoušky z němčiny, Goethe-Institut - nebyly pro naše studenty žádnou novinkou, návštěva GI v Praze je každoročně naším cílem a mezinárodní zkoušky skládají studenti němčiny již osmým rokem, přesto považujeme prezentaci za přínosnou a v dalších letech určitě podobnou akci zopakujeme.

Vydáno: 29.3. 2007   Autor: PhDr. KREJČÍŘOVÁ Helena

Úspěchy studentů z ČJ

Johana Kochtová – IV.a, vítězství v okresním kole Olympiády v českém jazyce – I. kategorie, proběhlo 5.3.
Rostislav Brhlík - V.b, 3. místo v krajském kole literární soutěže Evropa ve škole 2006-2007 (3. kategorie)


Vydáno: 29.3. 2007   Autor: Mgr. Ivana KRÁTKÁ

Dějepisná exkurze do Terezína

Ve dnech 13. - 14. 3. 2007 zorganizovala předmětová komise dějepisu pro čtyřicet studentů naší školy exkurzi do Památníku Terezín. Několik fotografií z akce najdete ZDE

Velmi zajímavá je i Reportáž z Terezína 2007.Vydáno: 19.3. 2007   Autor: Mgr. Marek KÜCHLER

Studentky ruského jazyka velmi úspěšně reprezentovaly GJŠ

Dne 7. 2. 2007 proběhlo na Obchodní akademii v Mohelnici krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce a 2. ročník soutěže v ruských reáliích. Za naši školu soutěžily čtyři studentky a odvezly si hned tři první místa. V první kategorii, ve které soutěžilo celkem 15 studentů, zvítězila Jana Karolová ze třídy Va. Olga Blaťáková, také z Va, se umístila na 8. místě. V druhé kategorii ( 8 soutěžících ) obsadila 1. místo Jaroslava Němčáková ze 4b a Pavla Vojkůvková ze 4b se umístila na 5. místě. Kromě konverzační soutěže proběhl v Mohelnici i 2. ročník soutěže v ruských reáliích. I v této soutěži zvítězila již zmiňovaná Jaroslava Němčáková, která jako jediná soutěžící získala maximální počet bodů. Jana Karolová a Jaroslava Němčáková budou reprezentovat naše gymnázium 30. 3. 2007 v ústředním kole v Praze. Přejeme hodně úspěchů!

Vydáno: 19.2. 2007   Autor: Mgr. Ivana KREMELOVÁ

Školní kolo konverzační soutěžě ve francouzské konverzaci

Dne 31. ledna se konalo školní kolo ve francouzské konverzaci. V kategorii B1 zvítězila Petra Husárová z V.A, druhá byla Laura Lukášová ze stejné třídy. V kategorii B2 vyhrála Zuzana Koudelková z VI.B, druhé místo obsadila Martina Bartoníková ze VI.A a na 3. místě se umístily Naďa Peňáková a Klára Hutečková. Rovněž ze VI.A. Všem studentkám děkujeme za účast v soutěži a vítězkám přejeme hodně štěstí v krajském kole! Za komisi FJ Kateřina Krejčí.

Vydáno: 12.2. 2007   Autor: Mgr. Kateřina KREJČÍ

Diskuze s JUDr. Cyrilem Svobodou: EU a ČR

V pondělí 15. ledna se v aule uskutečnila diskuze s JUDr. Cyrilem Svobodou na téma Evropská unie a ČR. Diskuze se účastnily 3. ročníky a septimy, kteří v závěru s panem ministrem velmi živě debatovali i ohledně současné politické situace.

Fotografie: foto 1, foto 2, foto 3, foto 4

Vydáno: 19.1. 2007   Autor: vedení GJŠ

Konverzační soutěž v německém jazyce

V pondělí dne 8. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Všechny zúčastněné studentky předvedly pěkné výkony, proto měla porota poměrně složité rozhodování. Konenčný verdikt byl následující: 3. místo: Zuzana Brunová, 2. místo: Lucie Pavlíková, 1. místo Jana Kilianová. Všechny studentky na stupních vítězů jsou ze třídy 2b. V pátek 12. ledna se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže, ve kterém reprezentovala GJŠ Jana Kilianová (mimochodem loňská účastnice celostátního kola). Opět potvrdila své vynikající znalosti a zvítězila bez ztráty bodu! Janě blahopřejeme a budeme jí držet palce při krajském kole, tentokrát konaném v Olomouci.  

Vydáno: 19.1. 2007   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

Lyžařský kurz sekund

První lyžařský kurz naší školy proběhl od neděle 7.1. do čtvrtka 11.1. A tušíte správně: nebylo na čem lyžovat. Sníh nás nechal ve štychu! Odjížděli jsme tedy s ne příliš optimistickou. Ale čas a dobrá nálada třídních kolektivů obou sekund vše vynahradily. Celý pobyt byl vyplněn sportem a turistikou. Softbal a fotbal zabavil mnohé. Ovšem lanové centrum bylo nezapomenutelné i díky večernímu osvětlení. Jak vypadá pořádná zima jsme ale zažili při výletu na Praděd. Autobus nás vysadil na Hvězdě a vyrazili jsme k vysílači. Mrholení se po chvíli změnilo v silný vichr s mlhou a tak jsme byli rádi, že jsme se všichni shledali v restauraci pod vysílačem. Venku jsme však museli díky mlze jen smutně vzhlížet nahoru a marně se ptát, kde asi ční vrcholek vysílače, nejvyšší bod naší republiky? Tentokrát nám zůstal ukrytý…
Ovšem shrnuto a podtrženo – kurz byl fajn a i když ho vedení zkrátilo o jeden den, proti čemuž žáci hlasitě protestovali, byli jsme spolu na horách rádi! Dalším letošním lyžákům přejeme plno sněhu. Sekundy totiž mají za tři roky novou šanci...

Vydáno: 16.1. 2007   Autor: vedení GJŠ

Spuštěna eKronika

Gymnázium Jakuba Škody v Přerově ve spolupráci s katedrou informatiky Univerzity Palackého v Olomouci zrealizovalo projekt pro prezentování souvislostí mezi předměty. Webový portál eKronika, který vyvinula katedra informatiky UP Olomouc, je postaven na moderních informačních technologiích Microsoft ASP.NET. Pro přístup k obsahu portálu je zapotřebí pouze osobní počítač, standardní www prohlížeč a internetové připojení. Na počítačích nevzniká žádná potřeba instalace speciálního softwaru. Výstupy projektu budou moci přes internetové rozhraní využívat zdarma zájemci z řad žáků, studentů, učitelů všech škol v ČR, rodičů i celé veřejnosti ČR.

Základem eKroniky je množství historických událostí na geografickém pozadí. Událostí může být význačná historická epocha (16. století, Třicetiletá válka, baroko), důležitá historická událost (objevení Ameriky, počátky světových válek, pád komunismu) stejně jako význačné objevy (vytvoření klasické mechaniky, vynález parního stroje, první klonování zvířat) nebo vznik význačných uměleckých děl. Jednotlivé události se mohou překrývat v čase i prostoru. Dané události jsou dále doplněny o konkrétní prvky, které je rozvíjí o příbuzné informace.  

Vydáno: 8.1. 2007   Autor: Mgr. Aleš RUDA, Mgr. Jana SKLENÁŘOVÁ

Talent Olomouckého kraje 2006

GRATULUHEME !!!

Olomoucký kraj v letošním roce opět vyhlásil ocenění nejlepších žáků a studentů ve vyhlášených soutěžních disciplínách pod názvem Talent Olomouckého kraje 2006. Na základě nominací ředitelů škol a následného vyhodnocení komisí se z naší školy na vynikajících místech umístili studenti Miriam Chrástecká (3.místo – přírodovědný obor), Anežka Faltýnková (4.místo - přírodovědný obor), Petr Šístek (5.místo – přírodovědný obor) a Tomáš Pospíšil (5.místo – technický obor) Všichni také získali finanční ocenění. Viz stránky Olomouckého kraje.  

Vydáno: 22.12. 2006   Autor: vedení GJŠ

Odloží se maturity?

Beseda s poslankyní parlamentu ČR a místopředsedkyní Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu p.ing. Michaelou Šojdrovou proběhla v aule gymnázia 18.12. Téma „Struktura a schvalování státního rozpočtu“ se rychle otočilo na témata okolo nových maturit. Situace, která nyní tíží jak žáky středních škol, tak jejich učitele je velmi nejistá a podle vyjádření paní poslankyně, nevydá MŠMT ČR konkrétní stanovisko k odložení či konání maturit a jejich průběhu dříve, než bude sestavena nová vláda. Po půlročních jednání nám tedy mnoho optimismu k vítání nového roku ministerstvo nedává.  

Vydáno: 20.12. 2006   Autor: vedení GJŠ

Vydána nová ročenka !

Ke Dni otevřených dveří byla vydána Ročenka 2005/2006.
Publikace k již 136. roku školy obsahuje mnoho informací a statistik z loňského školního roku. Naleznete v ní také spoustu článků učitelů a žáků o studiu i o mimoškolní zájmové činnosti, kterou škola pro studenty organizuje. Bohatá fotodokumentace dotváří pohled na akce v tuzemsku i zahraničí. V Ročence naleznete kompletní program akcí v průběhu roku, kompletní seznam studentů školy a učitelů, aj. (viz Obsah). Tuto sedmdesátistránkovou publikaci lze zakoupit na sekretariátě školy za 30 Kč.  

Vydáno: 7.12. 2006   Autor: vedení GJŠ

Ekonomie a úděl člověka, přednáška Prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc.

Velmi zajímavá přednáška profesora Mlčocha, pracovníka Katedry institucionální ekonomie na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, proběhla ve čtvrtek 16.listopadu, v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii. Pohled našeho významného ekonoma a absolventa naší školy na řadu aspektů života v letech po roce 1989 s přihlédnutím k ekonomickému rozvoji a jeho vlivu na osobnost člověka, byl poutavý a podněcoval k zamyšlení. Otázky ekonomie štěstí, ekonomie důvěry, ekonomie a etiky nejsou zcela běžné v pohledu člověka na vývoj posledních let.  

Vydáno: 24.11. 2006   Autor: vedení GJŠ

Prezentace vysoké odborné školy Fachhochschule Wiener Neustadt

Dne 22.11.2006 byla pro studenty němčiny maturitních tříd uspořádaná prezentace vysoké odborné školy Fachhochschule Wiener Neustadt. Tato instituce nabízí celoevropsky uznávaná bakalářská a magisterská studia v technických a ekonomických oborech. Následně lze navázat i doktorandským studiem. Programy probíhají v německém nebo anglickém jazyce. Nesmírnou výhodou této VŠ je orientace na praxi a následné uplatnění na trhu práce. Zájemci získají více informací na: www.fhwn.ac.at  

Vydáno: 24.11. 2006   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

Tomáš Pospíšil mistrem ČR v hraní počítačových her

Tomáš Pospíšil ze třídy VI. A zvítězil na Mistrovství České republiky v počítačových hrách, které se konalo ve dnech 10. a 11. října 2006 v Brně. Do finále postoupilo 16 nejlepších z celé republiky a ti se utkali ve vyřazovacích bojích. Tomáš všechny své soupeře porazil a obsadil 1. místo. Z Brna si přivezl nejen diplom a pohár pro vítěze, ale i poukázku v hodnotě 10 000 ,- Kč na zboží v internetovém obchodě.  

Vydáno: 23.10. 2006   Autor: vedení GJŠ

V Předmostí byl otevřen Památník lovců mamutů

V sobotu 7. října byl v Předmostí slavnostně otevřen Památník lovců mamutů, který je jednou ze zastávek na naučné stezce. O výzdobu pravěkými motivy se pod vedením Mgr. Heleny NETOPILOVÉ postarali studenti našeho gymnázia. Zde je k nahlédnutí několik fotografií.

foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8  

Vydáno: 11.10. 2006   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Nový volitelný předmět Seminář z přírodních věd

Ve školním roce 2007/2008 by měli první studenti (současní studenti sext a 2. ročníků) maturovat podle nové formy Státní maturitní zkoušky, která má část společnou a profilovou. Ve společné části maturitní zkoušky jsou povinné český jazyk, cizí jazyk a 1 volitelný předmět - okruh předmětů. Studenti mohou vybírat z Matematiky, Informačně technologického základu, Přírodovědně technického základu a Občanského základu. Katalogy požadavků k jednotlivým oborům najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Z těchto důvodů se předmětové komise biologie, zeměpisu, chemie a fyziky dohodly na vypsání volitelného dvouletého předmětu Seminář z přírodních věd, který by v každém ze čtyř předmětů, tvořících Přírodovědně technický základ, prohloubil okruhy, jenž byly vybrány pro společnou část zkoušky a zároveň připravil studenty na formu testování u státní maturitní zkoušky. Nabízený seminář je dvouletý, v prvním roce zaměřen na zeměpis a biologii, ve druhém roce pak na chemii a fyziku. Tematické okruhy semináře nejdate zde: Seminář z přírodních věd.

Poznámka: Nabízený seminář si nemusíte zvolit a můžete si tak vybrat semináře nabízené jednotlivými předměty.  

Vydáno: 24.3. 2006   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

V pondělí 13. března se konalo v Olomouci na Slovanském gymnáziu krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině. Naše gymnázium reprezentovala v kategorii B1 Lenka Foltasová z 3.A, které se podařilo obsadit krásné 3. místo! Blahopřejeme!  


Vydáno: 24.3. 2006   Autor: vedení GJŠ

Úspěchy v chemické olympiádě v kategoriích A,D

Chemická olympiáda kategorie A
Velké úspěchy sklízely studentky soutěžící v kategorii A. V krajském kole v Olomouci se umístily na 3. , 4. , a 5. místě.Všechny postoupily do Ústředního kola, které se konalo v týdnu od 30.1. do 2.2. 2006 v Praze. Tady obsadila Radka Metelková 40. místo, Alžběta Kokaislová 19. místo, Hana Kvapilová dokonce 10. místo. Poslední jmenovaná postoupila do přípravného kola Mezinárodní olympiády, které se koná 6. – 11. 3 2006. Všem gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Okresní kolo chemické olympiády kategorie D
V pátek 3.3.2006 proběhlo na naší škole okresní kolo chemické olympiády kategorie D (tercie a kvarty), kterého se zúčastnilo 22 soutěžících ze 4 gymnázií a 3 základních škol přerovského okresu. Z našeho gymnázia soutěžilo 6 studentů: 1. místo - Michaela Jančaříková
2. místo - Kamila Rajtarová
3. místo - Petr Bednář
5. místo - Jiří Zeman
9. místo - Miriam Chrástecká
12. místo - Eva Sedláčková
Soutěžící, kteří obsadili 1 až 5 místo v kategorii gymnázia nebo základní školy získali krásné a hodnotné ceny od sponzora celé soutěže Prechezy a.s. Přerov. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat 31.3.2006 na Střední odborné škole průmyslové v Hranicích.  
Vydáno: 13.3. 2006   Autor: Mgr. Lada MACHAČOVÁ

Výsledky 1. kola matematické olympiády kat. B, C

Klausurní část 1.kola matematické olympiády kategorií B,C proběhla na GJŠ za účasti 19 studentů našeho regionu a 5 studentů z naší partnerské školy v Grazu. Kromě řešení matematických úkolů se naši hosté seznámili s našim městem, školou a též s životem našich studentů v rodinách, ve kterých byli ubytováni. Fotografie:   [1] [2]

Výsledky kategorie B
Výsledky kategorie C  

Vydáno: 1.2. 2006   Autor: Mgr. Jitka ČTVRTNÍČKOVÁ, Mgr. Jan RAŠKA

Studentky němčiny uspěly

V lednu proběhla okresní kola konverzační soutěže v německém jazyce a našim studentkám se podařilo předvést skvělé výkony a budou reprezentovat okres Přerov v krajských soutěžích. V kategorii IIb bude mít GJŠ dvojnásobné zastoupení - vítězku okresního kola Martinu Olivíkovou a těsně druhou Kateřinu Zimmerovou (obě IVb). V kategorii III (SŠ) si vybojovala postup Jana Kilianová (1.b), která oslnila porotu naprosto plynulým, přirozeným projevem. Blahopřejeme!  

Vydáno: 21.1. 2006   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

eLearningový kurz pro snazší orientaci v životních situacích spojených s EU

Od 16. ledna 2006 bude na stránkách www.cfme.net k dispozici eLearningový kurz, který Vám pomůže se snáze orientovat v životních situacích úzce spojených s EU. Tento kurz bude dostupný ZDARMA A ONLINE , takže kdykoli se dostanete na internet, můžete vstřebávat informace a učit se o životě v EU. Zábavnou, přehlednou a interaktivní formou si můžete osvojit postup při získávání stipendia, sehnání práce a využití peněz z EU na vlastní akce a projekty.  

Vydáno: 3.1. 2006   Autor: vedení GJŠ

Na GJŠ se uskutečnila přednáška na téma Charta 77

V pondělí 28. listopadu se v Aule Gymnázia Jakuba Škody uskutečnila přednáška na téma Charta 77. Studenti vyslechli senátorku Jitku Seitlovou, senátora a redaktora J. Štětinu a pamětnici a současně absolventku gymnázia – paní Květu Haukovou. Pro zasvěcení do tématu studenti zhlédli film Charta 77 režisérky Heleny Třeštíkové. Život v minulém režimu ve filmu hodnotili lidé jako Václav Havel, profesor Patočka, nebo František Kriegel a další. Po filmu následovala debata se zvídavými studenty, kterým setkání přineslo spoustu nových poznatků; a nutno říct – názor na svět mnohým z nich se zase trochu změnil. Při této příležitosti poskytla paní Květa Hauková rozhovor.  

Vydáno: 22.12. 2005   Autor: Mgr. Zdeněk ZAPLETAL

Výsledky školního kola konverzace v německém jazyce, kateore II. B

Dne 16.12.2005 proběhlo na gymnáziu školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce pro kategorii II. B. Všichni účastníci předvedli pěkné výkony, prokázali svou jazykovou pohotovost. Nejvyšší stupínky byly obsazeny následovně:


1. místo: Kateřina Zimmerová (IV. B)
2. místo: Martina Olivíková (IV. B)
3. místo: Michal Zanáška (IV. B)

V okresním kole, které se uskuteční 13. ledna 2006, budou naše gymnázium reprezentovat Martina Olivíková a Kateřina Zimmerová. Oběma studentkám přejeme hodně štěstí a doufáme, že nepodlehnou soutěžní nervozitě a předvedou své maximum. Postup alespoň jedné z nich do regionálního kola by byl určitě úspěšným završením jejich cílevědomé přípravy.  

Vydáno: 22.12. 2005   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

Biologicko-geografická exkurze je naplánována na 6. - 8. října 2005

Na dny 6. října (čtvrtek) až 8. října (sobota) je naplánována tato přírodovědná exkurze Jeseníky - Západní Karpaty - Podyjí, která se uskuteční při minimálním množství 30 zájemců. Zapisovat se můžete na nástěnku u učebny biologie č. 1 (třída 2.b). Více informací získatáte ZDE nebo u Mgr. Aleše RUDY.  

Vydáno: 4.9. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Aktualizace webových stránek fyziky

Předmětová komise fyziky představuje upgrade a rozšíření webových stránek fyziky. Některé rubriky jsou ještě ve výstavbě, za což se omlouváme. Doufáme, že Vám budou stránky k užitku. PK fyziky.  Vydáno:
4.9. 2005   Autor: Mgr. Petr HUTEČKA

Prázdninové práce na GJŠ jsou úspěšně dokončeny

V průběhu prázdnin došlo jako každým rokem k řadě rekonstrukcí a oprav - foto:  [1] [2] [3] [4], které určitě přispějí ke zkvalitnění výuky na GJŠ. S úlevou můžeme konstatovat, že všechny práce na rekonstrukci elektrických rozvodů druhého patra školy a s nimi spojená kompletní rekonstrukce tříd byly včas dokončeny a můžeme si už jen přát, aby tohle zlepšené studijní prostředí přispělo k příjemnějšímu pobytu studentů ve škole. Takže ve čtvrtek 1.9. se těšíme!!! :=) Většinu finančních nákladů této rekonstrukce uhradilo město Přerov, za což upřímně děkujeme.  

Vydáno: 30.8. 2005   Autor: Mgr. Jan RAŠKA

Aktualizace webových stránek

V sekci fotogalerie jsou umístěny fotografie Jana PAVELKY z pobytu v Anglii. Zároveň byly také aktualizovány a rozšířeny stránky biologie o informace ze zeměpisu. Oba předměty najdete nyní po názvem SEKCE VĚD O ZEMI.  Vydáno:
3.8. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Matematická olympiáda ve štýrském AICHDORFU

Od 15.do 17.června se konalo zemské kolo matematické olympiády v rakouském Aichdorfu u Judenburgu. Jako již tradiční host se olympiády zúčastnilo i družstvo GJŠ Přerov . V konkurenci nejlepších matematiků Štýrska obsadila Dita Přikrylová (Vb) - II. pořadí, Michaela Fojtíková (Vb) – III. pořadí. Mezi úspěšné řešitele se zařadil i Zbyněk Kremzer (1a). Celý pobyt proběhl ve velmi příjemné atmosféře a měli jsme možnost vystoupit v Alpách až do výšky nad 2300 m n.m. Děkujeme za reprezentaci školy v mezinárodní soutěži a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů nejen v matematických soutěžích.  

Vydáno: 20.6. 2005   Autor: Mgr. Jan RAŠKA

Tým GJŠ vítězem Dětské debatní ligy 2004/2005 !

Tým LIKVIDACE ve složení Naďa Peňáková (IV.a), Dáša Plháková (IV.a) a Rostislav Brhlík (III.b) se, poté co vyhrál turnaj v Krásensku, stal vítězem Dětské debatní ligy 2004/2005 i Jarní soutěže DDL 2005. Tým GLIPTON (Žaneta Konečná, Johana Kochtová a Hana Drtilová z II.a) obsadil pěkné 2. místo v Jarní soutěži 2005 i v Dětské debatní lize 2004/2005. K dosaženým výsledkům gratulujeme.  

Vydáno:
20.6. 2005   Autor: Mgr. Petr KOUBA

FIRST CERTIFICATE: Placement test

Rozřazovací test pro kurz FIRST CERTIFICATE se bude konat v pátek 20.5. 2005 třetí vyučovací hodinu. Zájemci se mohou písemně přihlásit na sekretariátu školy do čtvrtka 19.5. 2005 do 10,00 hodin. Pokud nebudou studenti ve škole a budou se chtít testování zúčastnit, mohou svou přihlášku zaslat na e-mail kralova@gjs.cz  

Vydáno:
18.5. 2005   Autor: Mgr. Vladimíra KRÁLOVÁ

Mezinárodní zkoušky - Zertifikat Deutsch

Ve dnech 21.-23. dubna 2005 se podrobilo 10 studentek našeho gymnázia testování znalostí německého jazyka. Mezinárodní zkoušky se konají pod záštitou Goethe-Institutu dle tzv. Evropského referenčního rámce. Ve čtvrtek 21.4. proběhla písemná část, sestávající z poslechu, ze čtení s porozuměním, z řešení gramatických úloh a dopisu. Protože všechny uchazečky prošly písemným testem úspěšně, byly pozvány k ústní části v pátek 22.4. nebo v sobotu 23.4. I konverzaci se zkoušejícími zvládly všechny studentky úspěšně a získaly osvědčení mezinárodně uznávané s neomezenou dobou platnosti - tzv. Zertifikat Deutsch. ZD získaly: Monika Berglová (VIb), Monika Machačová (VIb), Lenka Olejníková (VIb), Petra Holíková (VIIb), Veronika Častová (4.a), Veronika Gajdošová (4.a), Ludmila Kociánová (4.a), Vendula Smítalová (4.a), Markéta Kohoutová (4.b) a Zuzana Neradilová (4.b). Blahopřejeme!  

Vydáno:
13.5. 2005   Autor: PhDr. Helena KREJČÍŘOVÁ

Celostátní finále Debatní ligy skončilo pro GJŠ velmi úspěšně!

29.4.-1.5. pořádala Asociace debatních klubů celostátní finále debatní ligy v Havlíčkově Brodě. Tým MACH4 ve složení Lenka Foltasová, Jana Navrátilová a Hana Gerlová vyhrál turnaj malého finále. Ještě většího úspěchu však dosáhl tým TUBA, který vstupoval do finálových bojů ze 6. místa. Papírový outsider však vyhrál 3 utkání ve skupině a přes semifinále se probojoval až do finále, kde po vyrovnaném souboji prohrál s loňským obhájcem titulu. Gratulujeme Monice Futákové, Hance Kratochvílové i Anetě Pospíšilové za úžasné výkony na hranici možností letošních začátečníků a děkujeme za reprezentaci školy.  

Vydáno:
2.5. 2005   Autor: Mgr. Petr KOUBA

Upoutávka na divadelní představení IV.B

V rámci projektového vyučovaní nazkoušela IV.B divadelní hru HONZÍKOVA CESTA. Její premiéra se uskuteční pro primy a sekundy 10. května. Veřejnost a rodiče ji pak mohou shlédnout 11. května v 16:00 v aule školy. Už nyní můžete shlédnout první upoutávky z jejich posledního počinu z roku 2004. Další informace o letošních projektech sledujte na stránce Projektová výuka.

upoutávka č.1  [AVI - 9,2 MB]  

Vydáno:
29.4. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Informace o plánovaných exkurzí z biologie a fyziky

Informace o plánovaných exkurzí včetně programu a časového rozvrhu najdete na webových stránkách BIOLOGIE.  Vydáno:
25.4. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Biologicko-geografická exkurze byla přeložena

Původně plánovaná biologicko-geografická exkurze Kralický Sněžník - Jeseníky - Vnější Západní Karpaty - NP Podyjí byla z důvodu nízkého zájmu přesunuta na přelom září a října 2005 (pravděpodobně 29. - 30. září a 1. října, tj. čtvrtek až sobota). Studenti, kteří již složili zálohu, si ji mohou vyzvednout u paní Králíkové. Exkurze bude na začátku následujícího školního roku organizována pro kvarty až oktávy a první až čtvrté ročníky. Vhodná je zejména pro maturanty ze zeměpisu a z biologie. Podrobnosti o účasti na exkurzi včetně předpokládané ceny a plánu exkurze najdete na webových stránkách biologie. Budete-li mít zájem o jiné než nabízené lokality, dejte nám vědět.  

Vydáno: 9.4. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Třídní schůzky se uskuteční 12. dubna

V úterý 12. dubna se od 16:00 - 18:00 uskuteční v budově Gymnázia Jakuba Škody třídní schůzky. Informace o umístění profesorů a tříd získáte ZDE.  Vydáno: 8.4. 2005   Autor: vedení GJŠ

Výprava GJŠ uspěla na soutěži ve Štrasburku

Ve dnech 5. - 8. dubna se zúčastnila výprava studentů 3.a a pedagogického doprovodu poznávacího zájezdu do Evropského parlamentu. V rámci pobytu se také zúčastnili soutěže EUROGAME, kde se ve čtyřčlenných družstvech z celkem 300 studentů probojovala do finále Simona KOUTNÁ. Pozadu ani nezůstal pedagogický doprovod, když profesor Marek KÜCHLER stanul ve vítězném družstvu pedagogů. Výsledkem je vítězný pohár. Gratulujeme !!! Fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii.  

Vydáno: 8.4. 2005   Autor: vedení GJŠ

Písemná maturitní práce z českého jazyka

V pondělí 4. dubna absolvovali studenti maturitních ročníků písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka.

Témata maturitních prací byla následující:

1. "Žena a muži jsou dva různý živočišný druhy." (Samotáři)
     (fejeton)
2. "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce." (R. Fulghum)
     (vypravování)
3. "Každý vzdělanec má míti svou zvláštní knihovnu, svou docela osobní. Pověz mi, co čteš,      a já ti povím, jaký jsi." (T.G. Masaryk)
     (referát o knize)
4. Lovci perel se nesmí obávat bahna. (přísloví)
     (volný slohový útvar)  

Vydáno: 5.4. 2005   Autor: vedení GJŠ

Ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 1. 4. 2005 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze konalo ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše gymnázium reprezentovaly dvě studentky a obě dosáhly skvělých výsledků. Jaroslava Němčáková ( 2. b ) se umístila v 1. kategorii na 3. – 4. místě a Jana Doleželová ( VIII b ) v 2. kategorii na 3. místě. Po skončení soutěže byli všichni účastníci pozváni na malou recepci na ruském velvyslanectví, na které vítězům osobně poblahopřál a předal knižní dary ruský velvyslanec A. L. Fedotov. Oběma studentkám srdečně blahopřejeme!  

Vydáno: 4.4. 2005   Autor: Mgr. Ivana KREMELOVÁ

Školní kolo přehlídky prací SOČ

V úterý 22.3. 2005 proběhlo v JU 2 školní kolo přehlídky prací SOČ. Prezentací se zůčastnili:
Jiří Procházka (VII.a): Výskyt hmyzu z vybraných čeledí v okolí Přerova, /obor biologie/
Lucie Kolomazníková, Michal Šmíd (3.b): Židé v Přerově do r. 1945, /obor historie/
Tadeáš Havlíček (3.a): Analýza čečenského konfliktu společně s dramatem v divadle Dubrovka, /obor politologie/
Porotě se přihlášené práce líbily a byla spokojena i s prezentací a obhajobou prací. Proto bylo rozhodnuto doporučit všechny tři práce do vyššího kola soutěže.  

Vydáno: 23.3. 2005   Autor: Mgr. Marek KÜCHLER

Biologická olympiáda - kategorie D

Biologická olympiáda kategorie D ( primy, sekundy ) se uskuteční v pondělí 4. dubna 2005 v 13,45 hod v VIII.A a laboratoři biologie. S sebou si přineste květ prvosenky jarní ( petrklíč ). Celková délka trvání olympiády bude asi 2,5 hod. Zájemci se mohou zapisovat na papír na nástěnce u učebny biologie.  

Vydáno: 18.3. 2005   Autor: Mgr. Jana BARTONÍKOVÁ

Lyžařský zájezd do Stuhlecku se vydařil

Lyžařský zájezd školy do rakouského Stuhlecku se vydařil navzdory špatné předpovědi počasí. Předpověď počasí pro Alpy v sobotu naštěstí nevyšla a tak svit slunce přispíval k příjemné náladě a bezvadnému lyžování a také "lachtění" snowboarďáků naší školy v Alpách. Info na www.stuhleck.at.  

Vydáno: 14.3. 2005   Autor: vedení GJŠ

Z matematické soutěže v Grazu jsme se vrátili úspěšně

XIII. matematická soutěž jednotlivců a družstev se konala v pondělí 7. března v rakouském Grazu. Mezi 47 soutěžícími z matematických gymnázií se čtyři reprezentanti naší školy neztratili! V kategorii B se na 3. místě umístila Anežka Faltýnková. V kategorii A obsadil skvělé 4. místo Jiří Horký, Martin Přemyslovský skončil sedmý a Jana Sedláčková osmá. O bohatém doprovodném programu svědčí fotodokumentace. Velký dík patří všem čtyřem matematikům naší školy za VZORNOU REPREZENTACI jak v matematické soutěži, tak za společenské vystupování při této družební akci.
Na stránky družebních škol můžete nahlédnout zde: www.brgkepler.at, www.slowacki.edu.pl, www.gmk.cz  

Vydáno: 11.3. 2005   Autor: Mgr. Jan RAŠKA

Lyžařský zájezd do Alp

Oproti původnímu záměru bylo vybráno o 1 hodinu bližší lyžařské středisko STUHLECK, které disponuje podobnými lyžařskými podmínkami. Odjezd je 12.3. 2005 ve 03:30. Sraz je na parkovišti za kinem Hvězda. Předpokládaný návrat je naplánován kolem 23:00.  

Vydáno: 4.3. 2005   Autor: PhDr. Zuzana BABUŠČÁKOVÁ

Účast studentů na Mezinárodní matematické soutěži v Grazu

V neděli 6.3. odjíždí naši studenti (Sedláčková Jana, Přemyslovský Martin, Horký Jiří, Faltýnková Anežka) do rakouského Grazu na mezinárodní matematickou soutěž, které se ještě účastní týmy z Polska, Rakouska a Maďarska. Soutěž končí ve středu 9.3. Studentům přejeme mnoho zdaru!  

Vydáno: 2.3. 2005   Autor: vedení GJŠ

Komplexní biologicko-geografická exkurze

Předmětová komise biologie a zeměpisu organizuje pro kvarty až septimy a 1. až 3. ročníky 3 denní (12. - 14.5. 2005) komplexní poznávací exkurzi Kralický Sněžník - Jeseníky - Vnější Západní Karpaty - NP Podyjí. Podrobnosti o účasti na exkurzi včetně ceny a plánu exkurze najdete na webových stránkách biologie.  

Vydáno: 28.2. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Fotografie z lyžařského výcviku V.a, V.b Staré Hamry

Ve fotogalerii jsou zveřejněny fotografie z lyžařského výcviku V.a a V.b, který proběhl v týdnu 20. - 25.2 2005 ve Starých Hamrech.  Vydáno: 28.2. 2005   Autor: Mgr. Jan RAŠKA

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Na Obchodní akademii v Mohelnici proběhlo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnili čtyři studenti našeho gymnázia: Renata Doleželová /VI.a/, Jaroslava Němčáková /2.b/, Jana Doleželová /VIII.b/ a Pavel Novák /VII.a/. Výsledky zúčastněných byly více než vynikající.

V kategorii A se umístili:
1. NĚMČÁKOVÁ Jaroslava (2.b)
2. DOLEŽELOVÁ Renata (VI.A)

V kategorii B se umístili:
1. DOLEŽELOVÁ Jana (VIII.B)
4. NOVÁK Pavel (VII.A)

Vítězky obou kategorií postupují do celostátního kola. Blahopřejeme!  

Vydáno: 24.2. 2005   Autor: Mgr. Marek KÜCHLER

Výsledky školního kola biologické olympiády kategorií A a B

Ve čtvrtek 17.2. proběhlo školní kolo biologické olympiády kategorií A a B.

V kategorii A se na prvních třech místech umístili:
1. BOTKA Tibor (VIII.B)
2. PROCHÁZKA Jiří (VII.A)
3. KONEČNÁ Lucie (VII.B)

V kategorii B se umístili:
1. TABERYOVÁ Jolana (V.B)
2. RALBOVSKÁ Jolana (1.a)
3. BRLICOVÁ Monika (1.a)

Soutěžící, kteří se umístili v obou kategoriích na 1. a 2. místě postupují do regionálního kola. Přejeme mnoho úspěchů.  

Vydáno: 21.2. 2005   Autor: RNDr. Milada LORENČÍKOVÁ

Beseda o Evropské unii

Ve čtvrtek 3. února se 1. a 2. vyučovací hodinu uskuteční pro 4. ročníky semináře ze zeměpisu a ze základů společenských věd beseda o Evropské unii, kterou pořádá Klub mladých Evropanů.  

Vydáno: 28.1. 2005   Autor: PhDr. Zuzana BABUŠČÁKOVÁ

Internetové kurzy biologie

Společnost SCIO nabízí školám v rámci projektu eLearning bezplatné využívání jejich produktu - Internetový kurz biologie pro 1. ročníky a maturanty. Dema internetových kurzů jsou k nahlédnutí ZDE.
Od středy 26.1. byla zpřístupněna studentům 4. ročníku semináře z biologie  časově limitovaná (06:00 - 18:00, Po - Pá) verze internetových kurzů biologie od společnosti SCIO. Plnou verzi je možno si zakoupit u společnosti SCIO za 175 Kč. Pro první ročníky je k dispozici ještě 26 limitovaných licencí. Zájemci se mohou hlásit u svých vyučujících biologie.  

Vydáno: 26.1. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Lyžařský kurz: první ročníky

Ve dnech 23. - 28.1. 2005 se třídy 1.a a 1.b zúčastní lyžařského výcviku na Karlově. Sraz je v neděli 23.1. v 9 hodin před budovou gymnázia, odjezd pak v 9:30. Plánovaný návrat je v pátek 28.1. okolo 11:30. Vedoucím lyžařského výcviku je Mgr. Zuzana BARTONÍKOVÁ.  

Vydáno: 9.1. 2005   Autor: vedení GJŠ

Nová verze webových stránek

Ve středu 5. ledna byla spuštěna staronová verze webových stránek GJŠ. Stránky doznaly částečných grafických a obsahových změn. Nově byly zavedeny rubriky "Novinky: aktuálně" a "Aktuálně z akcí GJŠ", kde se budou objevovat informace o připravovaných i uskutečněných akcích. Postupně bude také doplňována fotogalerie, kde jsou již nyní zpřístupněny fotografie z aktuálních školních akcí. Nově byly také spuštěny webové stránky chemie. Rubriky, které jsou ještě ve výstavbě, budou co nejdříve dokončeny.  
Vydáno: 5.1. 2005   Autor: Mgr. Aleš RUDA

Lyžařský kurz: sekundy

Ve dnech 9. - 14.1. 2005 se třídy sekunda a a b zúčastní lyžařského výcviku na Karlově. Sraz je v neděli 9.1. v 9 hodin před budovou gymnázia, odjezd pak v 9:30. Plánovaný návrat je v pátek 14.1. okolo 11:30. Vedoucím lyžařského výcviku je Mgr. Jaroslav ŽÁK.  

Vydáno: 5.1. 2005   Autor: vedení GJŠ

Přednáška: "Láska ano, děti ještě ne"

Ve čtvrtek 20.1. se pro tercie, kvarty, kvinty, sexty, první a druhé ročníky v klubu Teplo uskuteční přednáška "Láska ano, děti ještě ne".
Harmonogram:
8:15 - 9:45   tercie a kvarty
10:00 - 11:30   kvinty, sexty, první a druhé ročníky  

Vydáno: 5.1. 2005   Autor: vedení GJŠ

 

KALENDÁRIUM

www  předmětů

KONTAKT

PROJEKTY

copyright (c) 2003 - 2007 GJŠ