Úvod Výuka Laboratorní cvičení Naši studenti Fyzikální soutěže Nabízíme Fotogalerie Vážně - nevážně Projekty

Fyzikální olympiáda - 54. ročník
školní rok 2012/2013

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky spolu s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádají ve školním roce 2012/2013 již 54. ročník soutěže fyzikální olympiáda (FO). Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

     Vítězní řešitelé druhého kola všech kategorií a v kategorii A též třetího kola soutěže budou odměněni hodnotnými cenami. Kromě toho dostanou úspěšní řešitelé druhého a třetího kola soutěže pochvalná uznání a vítězové třetího kola diplomy.

     Při výběru na některé fakulty vysokých škol matematického, fyzikálního a technického směru se přihlíží mimo jiné i k tomu, zda se uchazeč zúčastnil fyzikální olympiády a jaký měl v ní úspěch.

          Přejeme vám hodně úspěchů. ÚVFO

Text je převzaný z oficiálních stránek FO na adrese http://fo.cuni.cz

nahoru 

Organizace soutěže

     Fyzikální olympiáda probíhá ve všech kategoriích několikakolově. Řešitelé absolvují nejdříve domácí kolo, ve kterém mají za úkol vyřešit sedm úloh. Řešitel postupuje do dalšího (regionálního, okresního) kola pokud je alespoň pět úloh vyřešeno na 5 bodů (maximum 10 bodů) a je řešena (i neúspěšně) experimentální úloha.

     Na pomoc s řešením domácího kola organizujeme na naší škole pravidelné konzultace jednotlivých kategorií.

nahoru 

Pokyny pro soutěžící

     Řešení pište úhledně a čitelně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na samostatný papír, pomocné obrázky a náčrty zhotovte tužkou. Jestliže používáte kalkulačku, nezapomeňte na správné zaokrouhlení výsledků. Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví. Na každý další list napište svoje jméno, příjmení, školu, číslo úlohy a číslo strany řešení.

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví:

Jméno a příjmení:
Třída: Zaměření: Kategorie:
Škola:
Učitel fyziky: Posudek: Posuzovali:
Úloha č.:

nahoru 

Kategorie FO
Kategorie A – 4. ročník (oktáva)
Kategorie B – 3. ročník (septima)
Kategorie C – 2. ročník (sexta)
Kategorie D – 1. ročník (kvinta)
Kategorie E – 9. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (kvarta)
Kategorie F – 8. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (tercie)
Kategorie G – 7. třída ZŠ a daný ročník víceletého gymnázia (sekunda)- Archimediáda

nahoru 

Důležité termíny FO
 • Kategorie A
  • Domácí kolo: do 14. 1. 2013 (odevzdání vyučujícím do 7. 1. 2013)
  • Krajské kolo: pátek 25. 1. 2013
  • Celostátní kolo: 26. 2. – 1. 3. 2012 v Brně.
  • Výběrové soustředění před MFO: duben 2013 (Hradec Králové)
  • Přípravné soustředění před MFO: červen 2013 (Hradec Králové)
  • Mezinárodní FO: 7.–15. července 2013 (Dánsko)

 • Kategorie B, C, D
  • Domácí kolo: do 19. 4. 2013
  • Krajské kolo: pátek 3. 5. 2013
  • Celostátní soustředění v kategoriích B a C: září 2013 (Pec pod Sněžkou)

 • Kategorie E, F
  • Domácí kolo: do 15. 3. 2013
  • Okresní kolo: čtvrtek 28. 3. 2013
  • Krajské kolo: čtvrtek 18. 4. 2013

Krajská komise organizuje semináře pro řešitele v následujících termínech:

 • v pátek 2. 11. 2012 (kategorie A)
 • v pátek 14. 12. 2012 (kategorie A)
 • v pátek 8. 2. 2013 (kategorie B, C, D)
 • v pátek 8. 3. 2013 (kategorie B, C ,D)
Semináře proběhnou vždy od 13:30 v nové budově Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc

nahoru 

Stáhněte si
 • Řešení úloh domácího kola
  • Kategorie A
  • Kategorie B
  • Kategorie C
  • Kategorie D

nahoru 

Gymnázium Jakuba Škody
Komenského 29
750 11 Přerov

tel: +420 581 217 790
www: www.gjs.cz
e-mail: gjs@gjs.cz

Webmaster: Petr Hutečka